Nioxin Hair System & Nioxin Diaboost Xtrafusion Thickening Treatment

Hej på er sköningar! Hur har ni det? Jag har haft några dagars ledighet och ville passa på att berätta för er om att jag håller på att göra ÄNNU ett försök med Nioxin, ja det känns som att jag aldrig kan förlika mig med mitt tunna, tråkiga hår, så jag är beredd att göra allt jag kan. Då undrar ni såklart om jag är helt från vettet?! Kanske det, förra gången använde jag det bara fyra veckor och var som ni kanske vet, inte nöjd med resultatet och begärde pengarna tillbaka. Nu tänker jag använda det längre än fyra veckor och sen har jag lagt till en produkt jämfört med den förra gången jag körde med Nioxin. Nämligen Nioxin Diaboost Xtrafusion Thickening Treatment (100 ml), som är en Leave-in behandling som ska öka tjockleken på varje hårstrå och därigenom göra håret fylligare. Det innehåller bl.a. nikotinamid, panthenol och koffein som tränger in i håret och ger det en boost, det blir mer fylligt samt gör också varje hårstrå tjockare från roten. Detta är då testat vid en daglig applicering och användning, vilket man inte ska glömma. Det gäller att vara ihärdig och ha tålamod, vilket jag inte hade förra gången.

1

Jag har också köpt ett Hair System Kit (likadant som förra gången) som jag använder nu, som innehåller en Cleanser,  (Schampo på 150 ml), en Scalp Revitaliser (Balsam på 150 ml) och slutligen en  Scalp & Hair Treatment (Leave-in behandling på 40 ml). Dessa kit finns för alla typer av hår och jag har ännu en gång valt nr 4 för kemiskt behandlat hår, eftersom jag färgar och slingar mitt hår regelbundet.

2

Hår är något som de flesta av oss har, men det är väldigt individuellt, eftersom det kan skilja i kvalitet, tjocklek och mängd. Nu kan man ju undra varför en del människor har tjockt hår och en del av oss har tunt hår? Det beror på en massa olika orsaker, den vanligaste är att det till största del är ärftligt, tunt/tjockt hår kan ligga i släkten. I mitt fall så finns det en hel del personer i min släkt med tunt hår, så det är en stor orsak för mig. Sedan kan det även bero på vissa sjukdomar, eller psykisk stress. I mitt fall så har jag både en sjukdom (fibromyalgi) och har till och från känt mig stressad. Sedan finns det också de som kan tappa hår pga hormonförändringar som t.ex. klimakteriet, där är jag nu, men mitt problem är inte att jag tappar så mycket hår, utan att jag har så tunt hår och att mina hårstrån sitter så glest. Vissa läkemedel kan också orsaka håravfall, och ofta är håravfall vanligare hos män och kan starta så tidigt som i 20-års åldern för en del män. Däremot är det ofta vi kvinnor som talar om att vi lider av vårt tunna hår, eller håravfall. Har någon av er stött på dessa problem? Har ni funnit någon lösning? Det finns mycket man kan skriva om detta ämne och man kan såklart gå ännu djupare i ämnet, men jag väljer att inte göra det denna gång, jag vill mer fokusera på orsaker och de produkter jag använder i nuläget.

3

Alla produkter i detta fjärde kit är skapat för att ge ett tätare hår, och ett skydd för hårbotten och ge en bra fukt och balans till det färgade håret. Schampot ska avlägsna talg som kan täppa till hårsäckarna, det rengör både hår och hårsäckar från fett och smutspartiklar. Balsamet ska ge en bra fuktbalans och stärka håret. Den tredje och sista produkten i kitet är  en behandling i skumform som innehåller antioxidanter och botaniska ämnen som tillsammans skapar en hälsosam och sund miljö i hårbotten.

4

Nu har jag använt dessa fyra produkter i några veckor och jag kan redan märka en skillnad från förra gången då jag körde denna behandling. Jag kan särskilt känna en skillnad på mitt hår direkt efter att jag applicerat Diaboost Xtrafusion Thickening Treatment, då blir det en både kännbar och synlig skillnad på mitt hår, det känns helt plötsligt som om jag har mer hår, håret känns kraftigare när jag tar i det, när jag fönar och stylar det. Trodde aldrig det, men kan ärligt säga att den fungerar så den kommer jag absolut att fortsätta med, och för att få en så bra effekt som möjligt så kommer jag fortsätta med alla fyra produkter ett bra tag framöver. Så ja, jag får säga att jag faktiskt har ändrat mig en del när det gäller Nioxin, så köper ni Nixoin, missa inte Diaboost, för den är riktigt bra. Nioxin finns att köpa på flera skönhetssajter, och de finns i större förpackningar än de som jag visat upp. Du kan hitta dessa produkter till ett bra pris hos Look Fantastic.

5

6

Hi there beauties! How are you doing? I’ve been having a few days off from work and I wanted to tell you about that I’m in the middle of doing yet ANOTHER try with Nioxin, yes it feels like I never can make peace with my thin, dull hair, so I’m ready to do everything I can. Perhaps you wonder if I’m completely crazy?! Maybe so, the last time I used this I only used it for four weeks and as you might know I wasn’t satisfied with the result and I used my money-back-guarantee. Now I’ll use it for more than four weeks and then I added yet another product compared to the last time I used Nioxin. It’s Nioxin Diaboost Xtrafusion Thickening Treatment (100 ml), it’s a Leave-in-treatment that will increase the thickness on each hair and thereby make the hair fuller. It contains for example nicotinamide, panthenol and caffeine that penetrates the hair and gives it a boost, it’ll get more fuller and it also makes each and every hair thicker from the root. This is tested through a daily use, which is important to mention. It’s important to be persistent and to have patience, which I didn’t have the last time.

I also bought a Hair System Kit (the same as the last time) that I’m using now, and it contains a Cleanser (150 ml), a Scalp Revitaliser (150 ml) and finally a Scalp & Hair Treatment (40 ml). These sets are avaliable for all types of hair and I’ve chose no 4 yet another time for chemically treated hair, because I colour and highlighten my hair regularly.

The most of us have hair, but it’s very individually, since it differs in quality, thickness and amount. One might wonder why some people have thick hair and some of us have thin hair? This is because a lot of reasons, the most common one is that is by heritance, thin/thick hair may be inherited. In my case there is a lot of family members with thin hair, so that’s a big ground for me. And there can also be due to different diseases, or mental stress. In my case I both have a disease (fibromyalgia) and I’ve been stressed from time to time. There is also those who can lose hair due to hormone changes like menopause, where I am now, but my problem isn’t that I lose a lot of hair, it’s just that my hair is so thin and they’re so sparsely. Some medicines can cause hair loss, and men often lose hair more than women do and it can start early for some of them, in their 20’s. On the other hand us women talk a lot about our thin hair or hair loss. Has anyone of you these problems? Have you found any solutions to the problem? There’s a lot to be said about this subject and of course one can dig deeper in it, but I chose not to do that this time, I want to look at the causes and the products I use now.

All the products in this fourth set is created to give a more dense hair, and to give protection to the scalp and give moisture and balance to the coloured hair. The shampoo removes fat and particles of dirt. The conditioner gives a good balance of moisture and strengthens the hair. The third and final product in the set is a foam treatment that contains antioxidants and botanical substances that together creates a healthy environment for the scalp. 

Now I’ve been using these four products for a few weeks and I can already notice a difference from the last time I did this treatment. I can especially notice a difference on my hair after I’ve applied Diaboost Xtrafusion Thickening Treatment, then I can sense both a noticeable and visible difference on my hair, instantly it feels like I’ve got more hair, the hair feels robust when I feel through it, and when I blow dry and style it. I never thought it could be like this, but I can honestly say that I works so I’ll definitely continue with this, and to get a good effect I’ll continue with all four products for a long time now. So yes, I must say that I’ve changed my mind when it comes to Nioxin, so if you’ll buy Nioxin, don’t miss out on Diaboost, because it’s really good. You can buy Nioxin at several beauty sites, and they also excists in bigger packages than those I’ve shown you. You can find these products at a good price at Look Fantastic.

With Love

Ann-Sofie

Lustré Satin Luxury

Utskickat för recension

Hej på er sköningar! Hoppas ni mår gott! Idag tänkte jag visa er ett nytt märke, första gången som jag testar detta, så det var spännande när jag såg att Katarina på Edgy Polish skickat med det i en beställning som jag gjorde för ett tag sedan. Har ni testat något från Lustré? Det är ett ungt, australienskt lackmärke som har en 5-free formula på sina lack och de är inte djurtestade heller. Känns riktigt bra.

2

Jag älskar flaskorna, en mer rektangulär flaska som gör att den skiljer sig en del från de mer vanliga runda. Det som är mindre bra är penseln som tyvärr blir något kort vilket jag inte är så förtjust i. Färgen på denna Satin Luxury är en varm rosa, något åt det gammeldags rosa hållet skulle jag vilja säga. Som att ha gammeldags rosa satin på naglarna. Man kan ana penseldragen i lacket, en del stör sig på det, andra inte, jag är nånstans mitt emellan där skulle jag vilja säga. Så för att sammanfatta vad jag tycker om detta lack så kan jag säga att jag gillar färgen, ingen unik färg kanske, men den är ändå väldigt fin, lite för kort pensel men snygg form på flaskan. Vad tycker ni om det? Rycker det i ert klickfinger så kan ni hitta det hos Edgy Polish, tillsammans med flera snygga lack från Lustré.

3

Applicering: Ett lager med Nail Pattern Boldness Digital Hydration, två lager med Lustré Nail Varnish Satin Luxury och ett lager med Nail Pattern Boldness Digital Flash.

Formula: Riktigt bra konsistens på Satin Luxury, något kort borste som sagt, men det gick hyfsat bra att lacka trots detta.

4

5

6

7

8

9

10

1

Sent for review

Hi there beauties! I hope you’re doing fine! I thought I’d show you a new brand today, it’s the first time I try it, so it was exciting when Katarina at Edgy Polish sent me this in an order I made for some time now. Have you tried anything from Lustré? It’s a young, Australian brand that has a 5-free formula on their polishes and they’re not tested on animals either. That feels really good.

I love the bottles, a more rectangular bottle and it differs somewhat from the more common round shape. What’s less good is the brush that unfortunately is a bit short which I’m not so found of. The colour on this Satin Luxury is a warm pink, slightly old-fashioned pink I think. It’s like having old-fashioned pink satin on the nails. You can sense the brush strokes in the polish, there’s people that don’t like that, and there’s those who don’t mind that, I think I’m somewhere in between. So to sum up my thoughts on this polish I can say that I like the colour, perhaps not a very unique colour, but still really pretty, a bit too short brush but a beautiful shape on the bottle. What do you think about it? Is your click-finger twitching, then you can find this at Edgy Polish, along with more beautiful polishes from Lustré

Application: One coat with Nail Pattern Boldness Digital Hydration, two coats with Lustré Nail Varnish Satin Luxury and one coat with Nail Pattern Boldness Digital Flash. 

Formula: Really good consistency on Satin Luxury, slightly short brush as I said, but it was ok to polish with it despite this. 

With Love

Ann-Sofie

Glam Polish Fantasies Come True

Hej på er sköningar! Det var länge sen jag bloggade men jag hoppas ni mår bra i vinterlandet som vi fått. Jag är på väldigt bra humör då jag nyss spenderat en helg i Sundsvall och tagit min examen som apotekstekniker. Det känns väldigt omtumlande, roligt, spännande och häftigt på en och samma gång! Äntligen är jag färdig och kan lägga studentlivet bakom mig, och inrikta mig på min karriär och mitt yrkesliv, det känns så spännande och kul. Nu väntar arbete som apotekstekniker på Apoteket AB Liljan i Ludvika. Har ni vägarna förbi så kika gärna in och säg hej!

2

Det nagellack som jag visar för er idag är ett nytt märke för mig, men jag ska säga att jag har haft ögonen på detta underbara märke en längre tid på Instagram och när Katarina på Edgy Polish fick in märket så var jag snabb att köpa några skönheter. Glam Polish är ett lackmärke som är skapat av Rachel och hon bor och verkar i Australien. Jag har faktiskt köpt hela 8 st från detta märke,  en del av dem är min examenspresent. Det första lacket från Glam Polish som jag valt att visa är det lila holografiska lacket Fantasies Come True, jag tycker namnet på det speglar lite min situation i livet, nu var kanske inte att bli en apotekstekniker en fantasi, men en dröm som slog in i alla fall.

3

Blir ni lika begeistrade över Glam Polish som jag är så kan ni hitta detta lack och en massa andra vackra hos Edgy Polish. 

Applicering: Ett lager med Nail Pattern Boldness Digital Hydration, två lager med Glam Polish Fantasies Come True och ett avslutande lager med Nail Pattern Boldness Digital Flash.

Formula: En helt underbar konsistens, och suverän pensel, det var så härligt att lacka med detta. Jag kan verkligen rekommendera detta lack.

4

5

6

8

7

9

10

1

Hi there beauties! It has been a long time since I wrote a blog post, but I hope you’re doing well in this winter wonderland. I’m in a really good mood because I’ve just spent the weekend in Sundsvall and finally got my Pharmacy Technican degree. It feels dizzying, fun and exciting at the same time! I’ve finally finished my education and can put the student life behind me, and focus on my career and professional life, it feels very fun and exciting. Now my work as a Pharmacy Technicina at “Apoteket AB Liljan” in Ludvika is waiting for me. If you’re in Ludvika please visit our Pharmacy and come in and say hi to me. 

The nail polish I’m showing you today is a new brand to me, but I must say that I’ve had my eyes on this wonderful brand on Instagram quite some time now and when Katarina at Edgy Polish received this brand in her shop, I was very fast to add some of them to my shoppingcart. Glam Polish is a nail polish brand that’s created by Rachel that lives and works in Australia. I’ve actually bought 8 pcs from this brand, some of them are my examinations gifts. The first polish from Glam Polish that I’ve chose to show you is the purple holographic polish Fantasies Come True, I think that the name reflects a little bit of my life situation, well becoming a Pharmacy Technician may not have been a fantasy but a dream coming true anyway. 

If you’re as enthusiastic as me over Glam Polish you can find this polish and a lot of other beautiful ones at Edgy Polish. 

Application: One coat with Nail Pattern Boldness Digital Hydration,, two coats with Glam Polish Fantasies Come True and a finishing coat with Nail Pattern Boldness Digital Flash.

Formula: A wonderful consistency, and a great brush, it was so wonderful to polish with this one. I can really recommend you this polish. 

With Love

Ann-Sofie

The Man Box Sommarboxen, part 2

Vet inte ens om jag ska kommentera det faktum att jag recenserar Sommarboxen i december så jag kör igång direkt istället …

2_2014-08-06 Manbox

1. Maria Nila – Creator Extreme

Som ni kanske minns så var jag mer än nödvändigt ironisk över att Glossy Box hade med ytterligare en hårprodukt från Maria Nila men här fick jag ge mig på en gång.
Detta är nog den bästa hårvax jag har testat. Perfekt konsistens, luktar gott. Faktum är att jag definitivt kommer köpa den när det är dags för nytt hårvax nästa gång. Jag har senaste tiden använt min f.d. hårvaxfavorit då jag vill göra slut på den burken innan jag köper “Creator Extreme” och jag måste säga att den gamla känns lite för blöt. Jag har sedan jag började testa de hårvax som följer med The Man Box mer och mer börjat gilla när de är lite fastare i konsistensen.

3_2014-08-06 Manbox

2. NAOBAY – Oxygenating Cream Moisturizing

Jag har tyvärr inte mycket positivt att säga om denna. För det första så var den lite för kladdig vilket jag har svårt för. Jag har ju haft psoriasis sedan jag var sju år och jag brukar säga att jag är världens sämsta psoriasispatient eftersom jag inte alls gillar att smörja in mig med salvor. Som tur är så äter jag sedan fyra-fem år tillbaka svaga cellgifttabletter vilket gör att jag slipper den dagliga insmörjningen.

Sedan tyckte jag också att den luktade väldigt speciellt. Nu vet jag inte hur många av er som höll på med elektronikkomponenter när ni var unga men denna salva luktar lite som brända motstånd. Jag gissar att jag i denna associationsbana tappade de flesta av er eftersom ni säkert är för unga för att minnas detta och om ni är gamla nog så höll ni inte på med elektronik…

4_2014-08-06 Manbox

3. Grazette of Sweden - XL Masculin Hair & Body Wash

Detta var en riktigt trevlig bekantskap. Den luktade riktigt gott. T.o.m. så gott att jag ropade in frun i badrummet när jag testade den. Först såg hon lite skeptisk ut då hon trodde att jag hade ett oanständigt förslag men när hon förstod att så inte var fallet så höll hon med om att den luktade riktigt gott.

Däremot så känns den lite sträv på huden och min hjärna försöker få det till att det beror på att den innehåller grapefrukt vilket ju smakar lite “strävt”. Antagligen är jag helt ute och simmar här men det kan man ju också tillåta sig att vara ibland… ;-)

Kan rekommenderas när man behöver en 2-in-1 produkt vid t.ex. resor.

5_2014-08-06 Manbox

4. Naked Lips – Ekologiskt Cerat

Här kommer en produkt till som jag gillar. Den smakar väldigt gott och frun tycker att det är som att kyssa en burk Fanta. Nu hoppas jag hon menar att detta är något positivt…
Kom precis på att om man blandar den med Lip Smackers Coca Cola läppbalsam, som jag pratade om i förra inlägget, så får man Black Orange! Kommer ni ihåg, Black Orange? Läskedrycken som fanns på 80-talet som bestod av lika delar Fanta och Coca Cola. Inser att jag kan ha skjutit över målet igen då många av er nog inte var födda då.

Nu blev jag att känna mig så där gammal igen…

6_2014-08-06 Manbox

5. Manatude - Rhassoul Clay

Det var med viss tvekan som jag testade denna produkt. Som tur är så är så hade jag med min kära fru när min ansiktsmasksoskuld skulle tas så att jag kunde känna mig lite tryggare då hon har mera erfarenhet av detta område.

Efter att vi hade blandat ihop “sanden” med vatten så smörjde man in ansiktet med smörjan. Sedan skulle det verka ett tag. Först gick det ganska bra men efter en stund så började det strama och klia. Min fru sa dock med lugn röst så att jag inte skulle bli rädd: “Om du kliar i ansiktet så får vi sand överallt…”

När plågan var över så kommer nästa dråpslag. Frun säger då: “Jo, förresten, sa jag att det brukar vara ganska knöligt att tvätta bort masken…”. Och man kan säga att där hade hon rätt. Men jag måste nog erkänna att ansiktet kändes mjuk och behagligt efter behandlingen.

Som avslutning så måste jag dela med mig av denna bild:

IMG_1458Höj i köja!
Mr Colourit

The Balm at Brallis.se

Utskickat för recension

I förra veckan hämtade jag ut ett paket från Brallis.se, inuti låg det tre häftiga förpackningar, jag såg på en gång att det var från det coola, amerikanska märket The Balm. Jag har sett och läst en del om det och är så sugen på att skaffa ögonskuggspaletten Nude Tude från The Balm. Min favorit makeupartist Linda Hallberg har skrivit om just den och den ser sjukt snygg ut.

1

The Balm tror jag en del av er känner igen på de fräcka, coola förpackningarna med pinup-bilder som är utmärkande för dem. År 2004 startade Marissa Shipman detta märke och det har vuxit sig ganska stort, och finns nu även att köpa hos Brallis.se, vilket är kanonbra. Större chans att få tag på det man vill då, och snabba leveranser. The Balms filosofi är att man på fem minuter ska kunna vara klar med sin makeup. Deras produkter ska vara praktiska men också snygga att se på. Jag är ju 43 år, så för mig tar det längre tid än fem minuter att lägga en makeup, men men, tanken är god iaf….;-)

2

Idag visar jag upp alla tre produkterna, men däremot så har jag inte hunnit med att få till ett inlägg med en makeup gjord med dessa produkter. Det får helt enkelt bli längre fram, men jag ville ändå göra detta inlägg för att ni skulle få se hur fina de är. Jag måste säga att jag blev förvånad över kvaliteten på dessa, nu ska ni iofs tänka på att jag inte testat dessa på mig själv än (förutom rouget då), utan bara gjort swatches. Men jag slogs verkligen av vilket starkt pigment det är i produkterna.

3

4

Som ni kan se så var det en ögonskuggspalett, ett rouge och ett lipgloss i paketet. Ögonskuggspaletten, Smoke Balm Eye Palette Volume 1 består av tre pigmentrika ögonskuggor som ger en snygg, mörk sotning, det finns en volume 2 också som ger en mer sofistikerad sotning om man föredrar det. Paletten kostar endast 179 kr, och då får du snygga skuggor som du inte behöver använda så mycket av för att få mycket färg.

5

10

Sen kommer en riktig snygging, det läckra rouget Hot Mama, som faktiskt kan användas till mer än bara rouge, du kan även använda det till ögonskugga och highlighter och det förstår jag, för den har ett snyggt guldigt skimmer i sig. Jag blev helt kär i detta och har redan hunnit bära det till praktiken i fredags. Tycker den påminner lite om Nars berömda blusher Orgasm. Den är en blandning av rosa/persiko färg och blir supersnygg på kinderna. Den kostar 199 kr och även här får är det mycket pigment, så det behövs inte mycket för att få färg.

6

11

Den sista produkten är ett väldigt läckert rött lipgloss, det är mörkt rött, lite vinrött nästan och har det roliga namnet Hubba Hubba!. Söta Anna på Honi Beauty  har också bloggat om dessa nyheter och ni kan se henne med Hubba Hubba! på sina läppar, riktigt snyggt måste jag säga. Pretty Smart Lip Gloss ser ut att finnas i 11 olika nyanser och kostar 169 kr.

8

9

12

Så får att sammanfatta och avsluta detta inlägg, så tycker jag att det verkar vara väldigt pigmentrika och snygga produkter, och det gör ju inget om de står framme när förpackningarna är så snygga. Jag blir absolut mer nyfiken på dem och ska testa dem lite mer innan ni får ett inlägg med en makeup med dessa produkter.

Sent for review

Last week I got a box from Brallis.se, inside there was three fierce packages, I saw right away that it was from the cool, American brand The Balm. I’ve seen and read some about it and I’m so keen on getting the eye shadow palette Nude Tude from The Balm. My favourite makeup artist, Linda Hallberg has written about it and it looks pretty awesome. 

I think some of you recognize The Balm by their edgy, cool packages with pinup- pictures that’s characteristic for them. In 2004 Marissa Shipman started this brand and it has growing strong pretty fast, and now you can buy them at Brallis.se, which is great. Bigger chance to get a hold of the things you want, and fast delieveries too. The Balms filosophy is that you can get ready with your makeup in five minutes. Their products are practical  but still pretty to look at. I’m 43 years old so it takes more than five minutes for me to apply my makeup, but….the idea is good anyway,….;-) 

Today I’m showing you all three products, but I haven’t had the time to write a post about a makeup made with these products. That just have to be another day, but I still wanted to make a post so you could see how pretty they are. I must say that I was really surprised by the quality of these, but you have to think about that I haven’t tried them on myself yet (except from the blusher), I just made swatches. But I was really blown away by the great pigment in the products. 

As you can see there was an eyeshadow palette, a blusher and a lipgloss in the package. The eyeshadow palette, Smoke Balm Eye Palette Volume 1 consists of three rich pigmented eye shadows that gives a beautiful, dark smokey look, there’s a volume 2 also that gives a more sophisticated look if you’ll prefer that. The palette costs SEK 179, and then you’ll get beautiful shades that you don’t have to use so much of to get a lot of colour.

Then we have a pretty one, the lovely blusher Hot Mama, that you actually can use for more than just blusher, you can also use it as an eyeshadow and a highlighter and I can understand that, because it has a pretty goldy shimmer in it. I fell in love with it and I’ve already worn it this Friday to my internship. It reminds me a bit of Nars famous blusher Orgasm. It’s a mix of pink/peach colour and it gets really beautiful on the cheeks. It costs SEK 199 and you’ll get great pigment here too, so you don’t have to use a lot to get colour.

The last product is a very lovely red lip gloss, it’s dark red, almost a bit maroon and it has the fun name Hubba Hubba!. Sweet Anna at Honi Beauty has also blogged about these news and you can see her with Hubba Hubba! on her lips, so beautiful I think. Pretty Smart Lip Gloss comes in eleven different shades and costs SEK 169. 

So to sum up and finish this post, I must say that these products seems to be very rich pigmented and so pretty, and I don’t think it’s bad to have them laying around so everyone can see them when the packages are so beautiful. I’m definitely getting more curious about them and I’ll try them some more before you’ll get a post about a makeup with these products.

With Love

Ann-Sofie

Nailexstensions…again…

Hej på er mina sköningar! Nu börjar det närma sig jul och jag hoppas att ni mår bra allihopa. Jag ville bara kika in och berätta vad jag hade för mig igår kväll. Jag var nämligen och gjorde nagelförlängning igen, men inte hos den tjej som jag var till senast. Det slutade bara illa, läs mer HÄR! Nu var jag till en ung, söt tjej som har gått utbildning till nagelterapeut och nu håller på att certifiera sig också. Hon heter Tamina och har sin nagelstudio hemma i samma lilla samhälle där jag bor. Gissa om jag blev lycklig? Hon är superduktig och har bra priser, jag är faktiskt supernöjd och går gärna dit igen. Utbudet på nagelterapeuter här där jag bor och i min närhet är riktigt dåligt, så när jag fick höra om denna tjej som bodde så otroligt nära mig bokade jag tid direkt.

1

2

Denna gång ville jag göra något annorlunda, jag har sett så mycket snygga bilder på naglar med “almondshape” (mandelformade) och tycker de är så snygga. Det roliga är att det tyckte jag inte för ett halvår sedan, kul att se hur jag ändrar mig faktiskt. Tamina hängde på när jag berättade vad jag ville ha, så vi körde på naturliga naglar med almondshape. Sedan på slutet valde jag att göra en accentnagel med ett häftigt klistermärke, det blev superfint och jag är som sagt väldigt nöjd. Så tack så mycket Tamina! :-) Vill ni se mer av Taminas arbete hon gjort så kan ni kika in på hennes Instagram, Naglar av Tamina.

Vad tycker ni om naglar med almondshape? Hiss eller diss?

3

4

5

6

Hi there my beauties! It’s getting closer to Christmas and I hope you’re all doing fine. I just wanted to tell you all what I did last night. I had an appointment for nailexstensions again, but not with the girl I was at the last time. That ended really bad, read more about it HERE!  Now I went to a sweet, young girl that has been educated to a nail therapist and is now doing work to do her certification. Her name is Tamina and she has her nail studio at her home in the little community where I live too. Guess if I’m happy? She’s so talented and has good prices, I’m really content and will surely visit her again. The supply of nail therapists is really bad in my area, so when I got told of this girl that lived so close to me I made an appointment instantly.

This time I wanted to do something different, I’ve seen so many great pictures on nails with almondshape and I think they’re so beautiful. It’s so fun, because six months ago I didn’t think that, it’s fun to see how I’m changing my thoughts. Tamina thought this was fun, so we went for natural looking nails with almondshape. And at the end I chose to do an accent nail with a cool sticker, it was so beautiful and I’m so content. So thanks Tamina! :-) If you’d like to see more of Tamina’s work, you can check out her Instagram, Naglar av Tamina (Nails by Tamina). 

So what do you think of almondshaped nails? Thumbs up or down?

With Love

Ann-Sofie

Delush Polish All That Glitters Is Not Gold

Hallå där sköningar! Hoppas ni mår bra! Jag är överlycklig över att få dela med mig av detta inlägg, för det är något som betyder oerhört mycket för mig. Många av er vet vid det här laget att Delush Polish är ett av mina favoritmärken när det kommer till nagellack. I de två senaste inläggen har ni fått se två lack från Delush Polish kollektion “The Scream Supreme”. När jag gjorde den beställningen och även tidigare så har det följt med ett Scratch Your Heart Out Card och när jag skrapade det nu senast så vann jag möjligheten att få namnge ett lack från den nästkommande kollektionen. Så efter en mailkonversation med Adrianna och diverse namnförslag så fastnade Adrianna för ett namn.

2

Gissa om det har känts hedrande och spännande att få vara med om detta?? Jag har velat skrika ut det, men det har varit hemligt fram tills för några dagar sedan. Så häftigt att få dela det med er nu. All That Glitters Is Not Gold är ett neon rosa jelly lack med olika rosa holografiska rosa glitter. Till och med beskrivningen låter häftig tycker jag. Jag är så glad att det blev detta tuffa, snygga lack som jag fick namnge, så ni kan tänka er att det här är ett lack som jag känner väldigt starkt för, en liten bit av mig kommer alltid finnas med detta lack känns det som.

3

Adrianna skapar så mycket vackra lack, kollektion efter kollektion med underbara lack. All That Glitters Is Not Gold tillhör vinterkollektionen Holidaze Collection som består av 6 st underbara vintriga och juliga lack. Adrianna ville göra ett lite annorlunda lack, ofta bär man rött lack till jul, men hon ville även ge alla de som vill bära lite ljusare färger chans att vara med, med ett lack vid denna festliga högtid. Så idag onsdag den 26:e November släpps alltså Holidaze Collection. Och inte nog med det, Adrianna släpper ännu en till kollektion idag, hon är “on fire” verkligen. Det är Nue Collection med 6 st lack även där. Så kika gärna in bägge kollektioner på delushpolish.com. Katarina på Edgy Polish kommer få in bägge dessa kollektioner och de kommer finnas i shopen senast måndag 1 December. Så det är lätt att få tag på dessa skönheter. ;-)

delush polish 2 kollektioner

De sex första till vänster hör till Holidaze Collection, medan de sex till höger hör till Nue Collection.

The six to the left belongs to Holidaze Collection, and the six to the right belongs to the Nue Collection.

This picture comes from Delush Polish.

4

Applikation: Ett lager med Nail Pattern Boldness Digital Hydration, tre lager med Delush Polish All That Glitters Is Not Gold (det räcker med två lager, men jag vill som vanligt ta tre med dessa jellys, tycker det blir ännu snyggare), ett lager med Nail Pattern Boldness Digital Flash.

Formula: Konsistensen är mer åt det tunnare hållet då det är en jelly, men det var lätt att lacka med ändå, kanske jag som börjar vänja mig vid dessa glitterjellys. Penseln är riktigt bra, så ja jag kan bara rekommendera detta speciella och underbara lack. Jag älskar den fräscha rosa färgen och de snygga neonglittren. Tack så mycket Adrianna för det här, kommer aldrig att glömma detta. <3

P.S Ni vet väl att allt som glittrar inte är guld? ;-)

5

6

7

8

9

10

11

1

Hello beauties! I hope you’re doing fine! I’m over the moon to share this post with you, because it’s something that means a lot to me. Many of you already know that Delush Polish is one of my favourite brands when it comes to nail polish. On the two latest posts you’ve seen two polishes from Delush Polish Collection “The Scream Supreme”. When I made that order and earlier too, it arrived a Scratch Your Heart Out Card with it and when I scratched it I won the opportunity to name a polish from the upcoming collection. So after a conversation by email with Adrianna and a lot of name suggestions later,  Adrianna got hooked on a name. 

Guess if this felt honoring and exciting to be apart of this?? I wanted to shout it out, but it has been top secret until a few days ago. So cool to be able to share this with you now. All That Glitters Is Not Gold is a neon pink jelly with different holo pink glitters. Even the description sounds cool I think. I’m so glad that it was this tough, gorgeous polish I got to name, so I think you know that this is a polish that I feel very strong for, it feels like a little piece of me always follow with this polish.

Adrianna creates so many beautiful polishes, collection after collection with wonderful polishes. All That Glitters Is Not Gold belongs to the Holidaze Collection that consists of 6 pcs of wonderful wintery and christmas like polishes. Adrianna wanted to make a slightly different polish, it’s pretty common to wear a red polish for Christmas, but she wanted to give all of those who wants to wear lighter colours a chance to join in with a polish for this festive season. So today, Wednesday 26th of November The Holidaze Collection will be released. And that’s not enough, Adrianna releases yet another collection today, she’s really on fire. It’s the Nue Collection with 6 pcs polishes even there. So please check out them at delushpolish.com. Katarina at Edgy Polish will be getting both of these collections to her shop, and they’ll be available monday December 1th. So it’s easy to get a hold of these beauties. ;-)

Application: One coat with Nail Pattern Boldness Digital Hydration, three coats with Delush Polish All That Glitters Is Not Gold (it’s enough with just two coats, but as usual I want three with these jellys, I think it gets even more pretty), one coat with Nail Pattern Boldness Digital Flash.

Formula: The consistency is slightly thin since it’s a jelly, but it was easy to polish with, maybe I’m getting used to polish with these glitter jellys. The brush is really good, so yes I can really recommend you this special and wonderful polish. I love the fresh pink colour and the pretty neon glitters. Thank you so much Adrianna for this, I’ll never forget it! <3

P.S I hope you know that all that glitters isn’t gold? ;-)

With Love

Ann-Sofie

Delush Polish The Supreme

Hej på er sköningar! Hur har ni det i Novembermörkret? Hoppas ni har det bra. Jag har det så kul ute på min praktik och räknar ned dagarna tills jag är färdig och äntligen kan få börja jobba som apotekstekniker. Det har varit en lång och tuff resa, men så värt det, så här i slutet på min resa. Många av er har följt mig genom allt och det känns speciellt att få dela det med er. Tack goa ni! <3

2

Idag vill jag visa ett makalöst vackert lack för er, ännu ett från den underbara kollektionen The Scream Supreme, det röda jellylacket The Supreme. Det känns lite som ledmotivet till kollektionen, med tanke på namnet, och vilket ledmotiv sen!! Jag kan inte sluta stirra på mina naglar! ;-) Det här är bara så otroligt snyggt, med de olika vackra glittren i den mörka jellybasen! Wow, Adrianna du kan verkligen göra snygga glitterlack, och ja ni vet ju att jag är en glittertjej, så då förstår ni att jag är till mig….;-) Har ni kollat upp denna kollektion? Om inte, ta er en titt, nu har nämligen goa Katarina på Edgy Polish fått in hela kollektionen, så nu kan ni väldigt lätt få tag på dessa snygga glitterjellys!

3

Applikation: Ett lager med Nail Pattern Boldness Digital Hydration, tre lager med Delush Polish The Supreme, men det räcker med två lager, jag valde att applicera tre för jag ville ha en mörkare, djupare look. Ett lager med Nail Pattern Boldness Digital Flash.

Formula: Ganska tunn konsistens, men det är en jelly så det får man nog räkna med. En riktigt bra pensel och det var lätt att få mycket glitter på naglarna, vilket jag gillar. Så jag kan verkligen rekommendera er The Supreme från Delush Polish. Jag kommer nog bära mitt igen till jul, det blir superfint.

4

5

6

7

8

9

10

1

Hi there beauties! How are you doing in this dark November? I hope you’re doing fine. I’m having so much fun on my internship and I’m counting down the days until I’ve finsihed my education and finally can start to work as a Pharmacy Technician. It has been a long and tough journey, but so worth it, at the end of my journey. Many of you have been following me through this and it feels special to share it with you. Thanks sweeties! <3

Today I want to show you an incredibly beautiful polish, another one from the wonderful collection The Scream Supreme, the red jelly polish The Supreme. It almost feels like the theme for this collection, given the name, and such a theme then!! I can’t stop staring on my nails! ;-) This is just so gorgeous, with the different beautiful glitters in the dark jelly base! Wow, Adrianna you can really make such beautiful glitter polishes and yes, you know that I’m a glitter girl, so I think you can understand that I’m so happy…. ;-) Have you seen this collection? If not, take a look at it, now sweet Katarina at Edgy Polish has the whole collection for sale in her webshop, so now you easily can get this glitterjellys! 

Application: One coat with Nail Pattern Boldness Digital Hydration, three coats with Delush Polish The Supreme, but it’s enough with just two coats, but I chose to apply three because I wanted a more darker, deeper look. One coat with Nail Pattern Boldness Digital Flash. 

Formula: Pretty thin consistency, but it’s a jelly, so I think it must be expected. A really good brush and it was easy to get a lot of glitter on the nails, which I like. So I can really recommend you The Supreme  from Delush Polish. I think I’ll be wearing it for Christmas again, it’ll be so beautiful. 

With Love

Ann-Sofie

Delush Polish A Night In The Asylum

Hej på er sköningar! Jag har saknat er och hoppas att ni saknat mig liiiite också. :-) Jag har fullt upp med praktik på apoteket hela dagarna, kommer hem kl. 18.30 på kvällen och är helt slut. Stupar i säng tidigt så därför har bloggen blivit lidande. Men här kommer ett inlägg och inte vilket som helst, utan ett inlägg om ett nagellack från den relativt nya och vackra The Scream Supreme Collection från Delush Polish. Det är det otroligt läckra A Night In The Asylum, en mörk jelly med massor med olika turkosa glitter i olika storlekar. Jag äääälskar det mörka djupet och sen dessa läckra turkosa glitter som ger lacket ytterligare en dimension. Det händer så mycket i detta lack och det är exakt såna lack jag älskar. The Scream Supreme kollektionen är inspirerad av tv-serien American Horror Story. Har ni sett den? Jag har tyvärr inte sett den, den verkar vara riktigt läskig, men jag såg att en av mina favoritskådespelare är med, snyggingen Dylan McDermott, så jag funderar på om jag ska våga se den. ;-)

2

Applikation: Ett lager med Nail Pattern Boldness Digital Hydration, tre lager med Delush Polish A Night In The Asylum, ett lager med  Nail Pattern Boldness Digital Flash.

Formula: Ganska bra konsistens, något tunn och rinnig. Jag upplever att detta lack är tunnare än tidigare Delushlack. Men samtidigt ska jag nämna att det nu var lättare att få upp glittren mot tidigare då det ibland har varit svårt att få upp en del glitter i en del Delushlack. Så det känns ändå som positivt att det är en tunnare konsistens, eftersom jag lättare får upp glittren, städa upp är inte så krångligt. Penseln är riktigt bra.

3

Är ni nyfikna på denna kollektion och vill köpa er egna “Horror”-lack, som jag verkligen kan rekommendera, så kan ni klicka er in hos gulliga Adrianna på Delushpolish.com. Jag har köpt på mig hela kollektionen så ni kommer få se de resterande lacken framöver i bloggen.

4

5

6

7

8

9

10

1

Hi there beauties! I’ve missed you and I hope that you missed me a liiiiiiiitle bit too.:-) I have a lot to do with the internship on the Pharmacy all day long, I’m home at 18.30 in the evenings and I’m so tired then. So I’m getting to bed pretty early and therefore I haven’t been blogging so much. But here you’ll get a post and not just any post, it’s a post about a nail polish from the relatively new and beautiful The Scream Supreme Collection from Delush Polish. It’s the incredibly luscious A Night In The Asylum, a dark jelly with lots of turquoise glitter in different sizes. I loooooove the dark depth and the great turquoise glitter that gives the polish yet another dimension. It happens a lot in this polish and it’s exactly those kind of polishes I love. The Scream Supreme Collection is inspired by the tv-serie American Horror Story. Have you seen it? I haven’t seen it, it seems to be really scary, but I saw that one of my favourite actors are in it, the good looking Dylan McDermott, so I’m thinking I might see it, if I dare it. ;-)

Application: One coat with Nail Pattern Boldness Digital Hydration, three coats with  Delush Polish A Night In The Asylum, one coat with  Nail Pattern Boldness Digital Flash. 

Formula: Pretty good consistency, slightly thin and runny. I think that this polish is thinner than the earlier Delush polishes. But on the other hand it was much easier to pick up the glitter than earlier, sometimes it has been hard to pick up some of the glitter in some Delush polishes. So it still feels postive that it has a thinner formula, since I can pick up the glitter more easily, cleaning up isn’t so hard to do. The brush is really good.

If you’re curious about this collection and might want to buy your own “Horror”-polishes, I can really recommend them, then you can click your way to sweet Adrianna at Delushpolish.com. I’ve bought the entire collection so you’ll see the remaining polishes sometime on the blog.

With Love

Ann-Sofie

United In Pink – Too Fancy Lacquer Summer Flames

Hej på er sköningar! Nu äntligen är sista tentan avklarad, nu håller jag mina tummar att jag blir godkänd på den!! Nu väntar 10 veckors praktik på apotek och sen är jag färdig apotekstekniker! Yaaay!! :-) Så himla härligt att snart ha tagit sig igenom hela utbildningen. Nu vet ni varför det inte blev så mycket bloggat den här temaveckan som jag hade tänkt mig. Jag kände att jag var tvungen att fokusera på att plugga inför tentan, det var viktigare.

2

Men nu så, kan vi fokusera på United In Pink och nagellack, som jag tänkte visa er idag. Ni får faktiskt se ett customlack idag, då undrar kanske en del av er, vad är det för något? Jo, det är ett nagellack som är specialdesignat för endast en butik/webshop och i detta fall så är det faktiskt Edgy Polish som har fått Summer Flames från Too Fancy Lacquer som customlack. Och ja, det är en riktig skönhet, jag har längtat efter det ett tag, men det har varit slutsålt bra länge, tills jag fick ett mail om att det kommit in i shopen igen, då passade jag på att köpa det. Det känns extra roligt med detta customlack, just för att det känns ännu mer unikt än indielack, eftersom det endast finns att få tag på hos Katarina på Edgy Polish, ingen annanstans i världen. Coolt va? Jag har köpt på mig flera customlack för Edgy Polish, det känns extra kul, lacknörd som man är.

3

Summer Flames har en knallig rosa färg, det är holografiskt också, även om holoeffekten inte är så stark, kanske hade det synts mer en solig sommardag, nu får ni se detta en mörk, regnig höstdag. Jag får helt enkelt visa det i sommar igen. :-) Vill ni också köpa detta, så finner ni det bara hos Edgy Polish som sagt. Katarina har 10% rabatt på allt i shopen nu fram t.o.m 31 oktober, plus massor med andra rabatter så kika in.

4

Titta in hos Helena på Lacky Corner, värdinna för United In Pink, som har gjort en grym manikyr idag! Tänk gärna på Cancerfonden och Rosa bandet och skänk en slant till forskningen, de kommer till stor nytta!

5

Applikation: Ett lager med Nail Pattern Boldness Digital Hydration, två lager med Too Fancy Lacquer Summer Flames, ett lager med Nail Pattern Boldness Digital Flash. Sedan pimpade jag upp det med några rhine stones. Så vad tycker ni om denna manikyr?

Formula: Väldigt bra konsistens och bra pensel. Ett riktigt bra lack, så ni som gillar rosa lack borde klicka hem detta customlack. ;-)

6

7

8

9

10

1

Hi there beauties! Now, finally, my last exam is finished, and now I keep my fingers crossed so that I’ll pass this one too!! Now I only have 10 weeks internship on a pharmacy left, then I’m finally a Pharmacy Technician! Yaaay! :-) So nice to have made it through this education. Now you know why there wasn’t so much blogging this theme week as I thought it would be. I felt I have to focus on studying for the last exam, it was more important.

But hey, now we can focus on United In Pink and nail polish, as I thought I’d show you today. You’ll actually see a custom made polish today, some of you might wonder what’s that? Well, it’s a nail polish that’s special designed for just one butique/webshop and in this case it’s actually Edgy Polish that’s got this Summer Flames from Too Fancy Lacquer as custom made polish. And yes, it’s a real beauty, I’ve been longing for this for a while, but it’s been sold out for quite a while, until I got an email that’s it was available in the shop again, then I took the opportunity and bought it. It feels even more fun with this custom polish, just because it’s even more unique than indie polishes, since this one only are avaliable at Edgy Polish, nowhere else in the world. Cool huh? I’ve actually bought several custom made polishes for Edgy Polish, it feels extra fun, lacquer nerd as I am.

Summer Flames has a bright pink colour, it’s holographic too, even if the holo effect isn’t so strong, maybe it would’ve been more visible a sunny summer day, now you’ll see this a dark, rainy fall day. I just have to show you this again in the summer . :-) If you also like to  buy this, you can only buy it from Edgy Polish. Katarina has 10% discount on everything in the shop now and until October 31th, and a lot of other disccounts, so check it out. 

Check in Helena at Lacky Corner, hostess for the theme week United In Pink, she has made a fierce manicure today! Please think of the “Cancerfonden” and Pink Ribbon, and donate money to the research , it will greatly benefit them.

Application: One coat with Nail Pattern Boldness Digital Hydration, two coats with  Too Fancy Lacquer Summer Flames, one coat with Nail Pattern Boldness Digital Flash. Then I pimped it with some rhine stones. So what do you think of this manicure?

Formula: Very good consistency and good brush. A really good polish, so all of you that like pink polishes should just buy this custom polish! ;-)

With Love

Ann-Sofie

 

 

 

 

 Loading InLinkz ...
1 2 3 46

Ann-Sofie Söderbergh

Follow Colour it on Bloglovin’

Follow on Bloglovin
Follow on Bloglovin

Follow Colour it

Translate

    Translate to:

United In Pink

Handmade Unique Indie Nail Polish

10% Off at Born Pretty Store

Besökstoppen

Colour it Archive

Join 10 other subscribers

Categories