Jag som driver Colour it heter Ann-Sofie Söderbergh, är 44 år och har bloggat till och från i 3 år. Jag har alltid varit nyfiken och läst mycket om ämnet skönhet som är oerhört brett. Mina stora intressen är nagellack, makeup, hud-och hårvård. På detta sätt får jag kombinera mitt skönhetsintresse med min lust för att uttrycka mig i skrift.

Jag är utbildad Apotekstekniker och jag ser det som ett utmärkt yrke för mig, då jag får kombinera mitt stora intresse för hälsa, hudvård, makeup med att jobba med människor.

Jag tycker att det behövs fler kvinnor/tjejer 40+ som bloggar om skönhet, vem ska annars kunna testa alla anti-age produkter t.ex.? Det finns redan så många tjejer i 20-25 års åldern som bloggar om skönhet, men vi äldre kan mera rättvist recensera anti-age produkter bl.a.

Vill ni ta kontakt med mig så kan ni maila mig på: annsofie@colourit.se

Jag blir väldigt glad när ni kommenterar och frågar i min blogg. Jag svarar på alla inlägg.

Välkommen in i min skönhetsvärld!

P.S Ibland så bloggar min make Tomas också på denna blogg, han kallar sig själv Mr Colour It, och det får han så gärna göra. Han skriver mycket om The Man Box som Glossybox skickar ut en gång varannan månad.  Hans inlägg har blivit väldigt populära och det gör både mig och honom glad. D.S

DSC08971copy

Ann-Sofie Söderbergh

165945_1947621620113_730499976_nTomas Söderbergh (a.k.a Mr Colour It)

My name is Ann-Sofie Söderbergh and I’m 44 years old and run the beauty blog Colour it. I have been blogging on and off for 2 1/2 years now. I have always been curious and have been reading a lot about the subject beauty that is extremely wide. My big interests are nailpolish, makeup, skin- and haircare. In this way I’ll get to combine my beauty interest with my desire to express myself in writing. 

I’ve got a Pharmacy Technician degree and I think it’s an excellent way for me to combine my big interest for health, skincare, makeup with working with people. 

I think that it needs to be more women 40+ that blogs about beauty, who else is going to test all the anti-aging products for example? There’s already so many girls in 20-25 years of age that blogs about beauty, but we who are older can more fairly review the anti-aging products for example.

If you want to contact me you can email me on: annsofie@colourit.se

I’ll be so happy if you will comment and ask questions in my blog. I’ll answer all your comments.

Welcome to my world of beauty!

(Sometimes my husband, Tomas writes on this blog too, he calls himself for Mr Colour It, and that’s fine by me. He writes a lot about The Man Box from Glossybox that they sends out once every two months. His posts has become very popular and that makes both me and him very happy. )