Utskickat för recension

Hej på er sköningar! Hoppas ni alla mår bra! För ett tag sedan så berättade jag om ett utskick jag fått från Gilda Cosmetics. Det bestod av två olika produkter, ett Organic Micellar Cleansing Water och en Vitamin A Retinol Emulsion. Nu har jag använt dem i 3 veckor och tänkte ge er mina tankar och åsikter om dem. Har någon av er testat just dessa produkter, eller något annat från Gilda Cosmetics?

1

Micellar Water har blivit riktigt poppis den senaste tiden, flera märken har gett ut sina versioner av det och nu så även Gilda Cosmetics, deras är även organisk och innehåller ekologiska växtextrakt  som Propanediol och Bisabolol (kamomillextrakt). Detta micellära rengöringsvatten ska rengöra på ett skonsamt sätt, samtidigt som den ska fräscha upp, lugna ned och återfukta huden. Det ska också passa alla hudtyper, även hud som är känslig och reaktiv. Hur har min hud reagerat på denna produkt då? Jo, jag ska först erkänna att jag inte var så glad åt att överge min vanliga hudvårdsrutin med Paula’s Choice produkter. Men det jag upptäckte som jag tror är anledningen till varför Micellar Water blivit så poppis, är att det går väldigt fort och smidigt att rengöra sin hud. Jag använde mig av bomullspads och droppade några droppar av det och förde den sedan över ansiktet för att få bort makeup och smuts. En negativ sak dock är att det gått åt väldigt mycket bomullspads, speciellt de dagar då jag varit helt sminkad, jag vill inte föra runt supersmutsiga pads i ansiktet, så ca 5-6 st pads har det gått åt de ggr jag varit helt sminkad. Annars räcker det oftast med 2 st pads om jag är osminkad.

2

Jag fick de vanliga små finnar som man brukar kunna få efter man bytt hudvård. Däremot så ville de aldrig riktigt ge sig, jag upplevde att jag hade mer finnar än vad jag brukar. Vet dock inte om det enbart beror på den nya hudvården och/eller sol/svett. Jag ska erkänna att jag dock saknade att få ha vatten på mitt ansikte, jag vet att det inte är ett måste i hudvård, men jag känner mig fräschare när jag får skölja av mig med vatten efter min vanliga rengöring. Fick känslan av att det inte blir riktigt rent, eftersom jag inte känner mig helt fräsch. Men jag är samtidigt medveten om att det beror på min vana. Den luktar gott och fräscht och kändes skön att rengöra sig med. Så jag är lite kluven till denna, jag ska iaf säga att jag kommer ha den kvar på hyllan och använda den när jag känner mig lat, eller har bråttom, för då är den kanonbra att använda.

Efter det micellära vattnet har jag då smörjt in mig med fuktkrämen Vitamin A Retinol Emulsion. Jag har använt den som både dag- och nattkräm som det är tänkt. Den känns ganska lätt i konsistensen och luktar också fräscht och gott. Den är lätt att massera in i ansiktet och går fort in i huden. Jag kände mig rejält återfuktad, mjuk och len. Däremot så är den nog för fet för mig just nu under sommaren, då jag märkt att min T-zon varit rejält fet när jag vaknat på morgonen. Jag har en kombinerad hud och kan bli fet i min T-zon, speciellt under de varmare årstiderna. Nu har jag bara använt dessa produkter under 3 veckor så jag kan inte säga att jag märkt någon förbättring med mina fina linjer eller pigmentfläckar. Man måste nog använda dem en längre tid då. Så för att sammanfatta denna kräm så har den gett mig den fukt min hud behövt och huden har känts mjuk och len. Men den var för fet för mig nu under sommaren.

3

Jag har kvar av båda produkter och kan absolut tänka mig att använda dem igen, bägge två är riktigt bra och man får en lätt, smidig och skön hudvård med dem. Så för dig som har en normal/torr hud, som är 30+-40+ eller äldre och som vill ha en enkel, snabb hudvårdsrutin så kan jag absolut rekommendera dessa två produkter från Gilda Cosmetics.

4

Sent for review

Hi there beauties! I hope you all are feeling fine! A while ago I told you about a package I received from Gilda Cosemetics. It was two different products, one Organic Miceellar Cleansing Water and one Vitamin A Retinol Emulsion. Now I’ve used them for 3 weeks and I thought I’d give my thoughts and opinions about them. Have anyone of you tried these products, or anything else from Gilda Cosmetics?

Micellar Water has been really popular lately, several brand has released their versions of it and now also Gilda Cosmetics, and theirs is also organic and contains organic plant extract as Propanediol and Bisabolol (chamomille extract). This micellar water cleanses in a gently way, and at the same time it freshens up, soothens and moisturies the skin. It suits all different skin types, even skin that’s sensitive and reactive. Well, how has my skin reacted to this product then? Well, I must first admit that I wasn’t so glad to abandon my regular skincare routine with Paula’s Choice products. But what I experienced and that’s what I think is the reason to why Micellar water has become so popular, is that the cleansing goes very fast and smoothly. I used cotton pads and poured some drops of it and moved it gently over my face to remove makeup and grease. One negative thing is that it required a lot of cotton pads, especially those days I wore makeup, I didn’t want to move the dirty pads around my face, so I used 5-6 pads those times I wore makeup. Otherwise it was enough with 2 pads if I was completely without makeup.

I got the usual small zits which you often get after you changed skincare products. However I noticed that they didn’t want to leave, I got more zits than I usually have. I don’t know if it only is because the new skincare and/or sun/sweat. I must admit that I did miss having water on my face after my regular cleansing, I know that it’s not a must when it comes to skincare, but I feel more fresh after I’ve got to rinse my face with water after my regular cleansing. I got the feeling it wasn’t completely clean, since I don’t feel so fresh. But I’m aware of it might depend on my habit. It smells fresh and good and felt good to clean with. So I’m a bit ambivalent to this one, I must say that I have left this on my shelf and use it when I feel lazy, or if I’m in a hurry, because then it’s really good to use.

After I used the micellar water I’ve been using the moisturizer Vitamin A Retinol Emulsion. I’ve used it as both day- and night cream as intended. It feels really light in the consistency and smells really fresh and good too. It’s easy to massage it in the face and it blends with the skin very fast. I felt really moisturized, soft and smooth. However it might be too greasy for me now during the summer, I noticed that my T-zone has been really greasy when I woke up in the mornings. I have a combination skin and I can get greasy in my T-zone, especially during the warmer seasons. I’ve only been using these products for 3 weeks, so I can’t say that I’ve noticed an improvement with my fine lines or hyperpigmentation. You have to use them for a longer time then. So to sum up this cream it has giving me the moisturzing my skin has needed and the skin has felt soft and smooth. But it was too greasy for me during the summer. 

I’ve got some left of the products and I can definitely see myself using them again, they’e both really good and yu’ll get an easy, smoothly skincare with these two. So for you that has got a normal/dry skin, 30-40 years old or older and want an easy, fast skincare routine, then I can definitely recommend you these two products from Gilda Cosmetics.

With Love

Ann-Sofie