Utskickat för recension

Ett inlägg fullt med bilder!! :-)

Hallå där sköningar! Hur har ni det? För några dagar sedan så hämtade jag ut ett pressutskick från Brallis.se, och det var en kartong fylld med godbitar, jag blev helt till mig. Där i låg nämligen en massa underbara produkter från det relativt nya makeupmärket Makeup Revolution. De startade sin verksamhet i London år 2014. Jag har ganska nyligen hört och läst en hel del om märket och det har bara varit positivt. Det verkar vara ett prisvärt och kvalitativt märke, med flera intressanta produkter. Nu ska jag få testa dessa produkter så får vi se vad jag tycker. Ni kommer få veta en del av vad jag tycker redan nu, då jag swatchat allt och sett färgpigment på dem bl.a. Jag blir tvungen att dela upp det i två inlägg, då det är så pass mycket produkter att visa för er och jag vill verkligen visa upp produkterna med mycket bilder, så ni får se dem ordentligt.

1

Idag kommer ni få se de två ögonskuggspaletterna och bronzern. Två stora, härliga paletter varav en ser ut som en mumsig chokladkaka, det tycker jag är extra kul, chokladfantast som jag är. Jag gillar roliga, fantasifulla, snygga förpackningar, det är en del av nöjet med makeup för mig. Är ni likadana, eller bryr ni er inte om det? Självklart är det viktigaste innehållet, men är förpackningen snygg så blir det ännu roligare tycker jag. Chokladpaletten som jag fick heter I Heart Makeup Death By Chocolate.

2

Den är något mörkare än den andra chokladpaletten som heter I Heart Makeup I Heart Chocolate. Death By Chocolate innehåller 16 st ögonskuggor som alltså är inspirerade av choklad. Det finns både matta och skimrande skuggor och två st ljusa skuggor som är något större än de andra, en matt och en skimrande. Kan nog användas som highlighter bl.a.

3

4

5

I övrigt är det sex matta skuggor och tio skimrande skuggor. Jag har swatchat dem alla med primer under. Det är bra pigment i dem, förutom den ljusa, matta White Light som knappt syns, och skuggorna känns lätta att applicera. Fina färgkombinationer och väldigt användbara nyanser som kan användas till en enkel dagmakeup, men även till en mer sotad festlig makeup till kvällen t.ex. Priset är även det riktigt bra, 119 kr. Mina favoriter i denna palett är Tear the Wrapper, Love You to Death och Pray for Me. Har ni några favoriter i den?

6

7

8

Den andra paletten är Redemption Palette Iconic 3, det finns fyra olika versioner av Iconic-paletterna, dels 1-3 och sedan även Elements. De innehåller 12 st skuggor allihopa, men 1-3 kostar 79 kr medan Elements kostar 69 kr. Dessa paletter innehåller också matta och skimrande skuggor, Iconic 3 innehåller tre matta och nio skimrande skuggor.

9

10

11

12

Alla har bra pigment, förutom skugga 1 och skugga 4 som har något sämre pigment än de övriga. Annars väldigt lätta att jobba med och flera riktigt fina skuggor, mina favoriter är nr 6, 9 och 12. Dessa färgkombinationer är också mycket användbara, kan användas till en lätt och fräsch dagmakeup, men även till en mer sotad kvällsmakeup. Det är synd att dessa skuggor inte har namn tycker jag. Nu har jag numrerat dem från vänster till höger. Alla skuggor är lagda uppå en primer. Jag tycker det är ett oerhört bra pris på båda dessa paletter, men denna Iconic är riktigt prisvärd med bara 79 kr för 12 skuggor.

13

14

Den tredje och sista produkt jag tar upp denna gång är den bakade bronzern Summer of Love. Det finns två nyanser av bronzer från Makeup Revolution. Jag har fått hem den ljusare Summer of Love, sen finns det även den mörkare Love Hot Summer.

15

Det är alltså en bakad bronzer med en melerad yta som ska ge en vision av en lätt solbränna med fin lyster. Den här passar till de med väldigt ljus hy, den mörkare passar dem som inte har lika ljus hy, utan behöver mer färg för att det ska bli synbart. Den har bra pigment i sig och är lätt att arbeta upp färg med. Gillar den lätta lystern och även den söta förpackningen. Den kostar 89 kr och jag tycker även det är ett bra pris för en bra bronzer.

16

17

Har ni testat något från Makeup Revolution? Om så, vad tycker ni om det? I ett inlägg längre fram får ni se det resterande ur detta utskick från Brallis.se. Ni kan alltså hitta alla dessa produkter hos webshopen Brallis.se, som även har en nyöppnad butik i Umeå där man också kan se deras sortiment.

Sent for review

A picture heavy post!! :-)

Hi there beauties! How are you doin’? A few days ago I picked up a press sample from Brallis.se, and it was a package filled with goodies, I was so excited. There was a lot of wonderful products from the relatively new makeup brand Makeup Revolution. They started their business in London 2014. I’ve recently heard and read a lot about this brand and it has only been positive. It seems to be an affordable and qualitatively brand, with several interesting products. I’m going to test these products and then we’ll see what I think about them. You’ll get to know some today already, because I swatched everything and I’ve seen the colour pigments for example. I have to split it up in two posts, because it’s so much products to show you and I really want to show the products with a lot of pictures, so you’ll see them properly.

Today you’ll see the two eye shadows palettes and the bronzer. Two big and lovely palettes of which one looks like a yummy chocolate bar, I think it’s really fun, chocolate fan that I am. I like fun, imaginative, pretty packages, it’s a part of the pleasure for me. Do you feel the same, or don’t you care about that? Of course, the content is the most important thing, but if the package is pretty, it’s much more fun I think. The chocolate palette that I recieved is called I Heart Makeup Death By Choclate. It’s slightly darker than the other chocolate palette that’s called I Heart Makeup I Heart Chocolate. Death by Chocolate contains 16 pcs eye shadows which are inspired by chocolate. There are both matte and shimmering shadows and also two pcs light shadows which are a bit bigger than the others, a matte and and a shimmering. I think they can be used as a highlighter for instance. Besides them there are six matte shadows and ten shimmering shadows. I’ve been swatching them all with a primer underneath. It’s a good pigment in them, except for the light and matte White Lights, which is barely visible, the shadows are easy to apply. Pretty colour combinations and very useful shades which can be used for an easy day makeup, but also for a more festive evening makeup for instance. The price is also very good, SEK 119. My favourites in this palette are Tear the Wrapper, Love You to Death and Pray for Me. Do you got any favourites in this one?

The second palette is Redemption Palette Iconic 3, there are four different versions of the Iconic-palettes, at first the 1-3 and then also Elements. They all contain 12 pcs shadows, but 1-3 costs SEK 79 and Elements costs SEK 69. These palettes also contains matte and shimmering shadows, Iconic 3 contains three matte and nine shimmering shadows. They all have good pigment, except shadow 1 and 4, they have slightly worse pigment than the rest. Otherwise they’re easy to work with and there are several really nice shadows, my favourites are no 6, 9 and 12. These colour combos are also very useful, they can be used for a light and fresh day makeup, but also for a more smoky evening makeup. I think it’s bad that the shadows don’t have names. Now I numbered them from the left to the right. All shadows are applied on top of a primer. I think it’s a really good price on both these palettes, but this Iconic is really affordable with only SEK 79 for 12 shadows.

The third and last product I’ll write about this time is the baked bronzer Summer of Love. There are two shades of bronzer from Makeup Revolution. I’ve recieved the lighter Summer of Love, then there is the darker Love Hot Summer. It’s a baked bronzer with a melange surface and is supposed to give a vision of a light suntan with a nice luster. This suits those with very light skin, the darker one suits those that don’t have as light skin, but needs more colour for it to be visible. It has a good pigment and is very easy to achieve more colour with. I like the light luster and the pretty package. It costs SEK 89 and that is also a good price for a good bronzer.

Have you tried anything from Makeup Revolution? If so, what do you think about it? In a post later on you’ll see the rest of this press sample from Brallis.se. So now you can find these products at the webshop Brallis.se, which also have a newly opened store in Umeå where you also can see their range. 

With Love

Ann-Sofie