Halloj sköningar! Njuter ni av vårsolen? Hoppas iaf att ni har det soligt och fint där ni är. Jag och maken ska ut och fira ikväll. Maken har fyllt år, vår förlovningsdag var för ett tag sedan och vår bröllopsdag är på måndag, då maken åker bort på kurs. Så därför ska det firas ikväll! Så kul!

Idag tänkte jag berätta lite om en hypad lermask från GlamGlow. Har ni hört talas om de olika lermaskerna från dem? De finns i flera varianter nu för att kunna passa så många olika hudtyper som möjligt. Jag fick ett litet test av den svarta lermasken i någon box (minns inte vilken box nu), Tingling & Exfoliating Mud Mask, och den var väldigt skön, så jag ville köpa mig en fullstor variant från GlamGlow och då valde jag den gröna, dumt kanske. 😉 De är ganska dyra tyvärr men jag har hört så mycket gott om dem så jag såg verkligen fram emot att börja använda den. Jag älskar lermasker som ni kanske minns.

1

Powermud Dualcleanse Treatment ska vara en djuprengörande lermask som har kombinerats med olja, så den både djuprengör och vårdar huden. Den innehåller fyra olika oljor och fyra olika lersorter. Oljorna ska ge näring, vårda och rengöra huden intensivt. Lersorterna ger en ordentlig och skonsam rengöring, tar bort smuts och orenheter, ger näring, gör huden slätare samt balanserar blank hud. Det utlovas en strålande, rengjord och silkeslen hy.

2

Hur använder man denna lermask då? Rengör ditt ansikte som vanligt. Sedan applicerar du denna lermask i ett jämnt, tunt lager över hela ansiktet, men undvik ögonområdet. Låt den sedan verka i 5-10 minuter. Applicera sedan vatten för att massera den till en oljebehandling, skölj sedan av ordentligt. Du kan använda den 1-2 ggr/veckan.

3

4

Men får man den där strålande, djuprengjorda och lena huden då? Nej jag tycker faktiskt inte det. Upplever inte någon större skillnad alls på min hud. Visst, min hud är ren, men den kändes inte renare än innan och något lenare och slätare blev den inte heller. Upplever inte att min hud strålar eller känns bättre än innan jag använde den. Och jag ska tillägga att jag har använt den fem gånger för att ge den en chans innan jag tycker till. Men nej, jag kommer absolut inte köpa denna igen. Jag kommer lägga pengarna på min favorit Bliss All-In-One Anti-Aging Clay Mask istället. Den älskade min hud och jag. Nu ska jag tillägga att mina upplevelser gäller alltså den gröna, Powermud Dualcleanse Treatment. Jag vill inte uttala mig om de andra lermaskerna från GlamGlow, då jag inte testat de som jag gjort med denna gröna. Har ni testat den gröna Powermud Dualcleanse Treatment? Vad tyckte ni i så fall? Vill man ändå testa denna så kan ni hitta den för 419 kr hos Eleven.se bl.a.

Missa inte min stora giveaway som pågår drygt ett dygn till! Mycket fina priser att vinna och det är lätt att delta, den är öppen internationellt. Läs mer om den HÄR!! 

5

Hello beauties! Are you enjoying the lovely sun this spring? I hope you’re having a sunny day where ever you are. Me and my husband are going out tonight to celebrate. My husband has had his birthday, our engagement day was a few days ago and our wedding anniversary is on monday, when my husband is going away on an education. So therefore we’ll celebrate a lot tonight! So fun!  

Today I thought I’d tell you about a very hyped clay mask from GlamGlow. Have you heard of these clay masks from them? They’re comes in several variants to fit as many different skin types as possible. I got a small test of the black clay mask in some box (can’t remember which box now), Tingling & Exfoliating Mud Mask, and it was very nice, so I wanted to buy myself a full size GlamGlow and then I chose the green one, pretty dumb perhaps. 😉 They’re quite expensive but I’ve heard so much good about them so I really looked forward to start using it. Perhaps you rememeber my love for clay masks. 

Powermud Dualcleanse Treatment is described to be a deep cleansing clay mask which is combined with oil, so it’s both cleans and nourishes the skin. It contains of four different oils and four different clay varietes. The oils are nourishing, nurturing and cleanses the skin really intense. The clays gives a properly and gentle cleanse, removes dirt and impurities, nourishes, makes the skin smoother and balances smooth skin. They promises a radiant, clean and silky smooth skin. 

How do you use this clay mask then? Clean your face as usual. Then you apply this clay mask in a thin, even layer all over the face, but avoid the eye area. Leave it on for 5-10 minutes. Then apply some water to massage it to an oil treatment, then rinse properly. You can use it 1-2 times/week.

But do you get the radiant, deep cleansed and soft skin? No, I actually don’t think that. I don’t experience any significiant difference on my skin. Sure, my skin is clean, but it didn’t feel any cleaner than before and it didn’t get any smoother or softer either. I don’t feel that my skin is radiant or feels better than it did before. And I must add that I’ve used it five times to give it a chance before I reviewed it. But no, I won’t buy this again. I’ll put my money on my favourite Bliss All-In-One Anti-Aging Clay Mask instead. Both my skin and I loved it. I want to add that my experiences are for this green, Powermud Dualcleanse Treatment. I can’t say anything about the other clay masks from GlamGlow, because I haven’t tried them as I have with the green. Have you tried the green Powermud Dualcleanse Treatment? If so, what do you think about it? If you still want to try this you can find it at Eleven.se for SEK 419 for example. 

Don’t miss my big giveaway that continues for a little bit more than one day! A lot of nice prizes to win and it’s easy to participate, it’s open internationally. Read more about it HERE!!

With Love

Ann-Sofie