Utskickat för recension

Hallå på er sköningar! Riktigt busväder ute så jag myser inomhus och skriver ett inlägg till er om en ny produkt från Gilda Cosmetics. Har ni hört talas om Gilda Cosmetics? Det är ett familjeföretag som startade år 1988. De är baserade i Göteborg och säljer hudvård  bl.a. Utöver detta så driver de även Gilda Skolan som är en av Sveriges ledande utbildningar för diplomerade hud- och spaterapeuter.

Hatar ni att få den där hemska stubben efter rakning? För den produkt jag har fått testa är Epilatorium, som de nyligen har förbättrat innehållet på, och det är alltså en lotion som ska fördröja återväxten av hår efter man rakat eller waxat sig. Låter riktigt bra va? Jag tyckte att det faktiskt lät för bra för att vara sant när jag läste om den. Men jag har testat den ett tag nu och tänkte dela med mig av mina tankar om den.

1

Epilatorium innehåller bl.a. ett naturligt växtextrakt som heter Chelidonine, som har en växthämmande effekt på hår. Den ger också fukt på djupet då den innehåller naturliga oljor och antioxidanter. Förutom chelidonine så innehåller den också bisabolol och e-vitamin som reglerar de processer som uppkommer efter hårborttagning genom att lugna huden, dämpa rodnad och irritation. Chelidonine ska ge tunnare och mjukare hårstrån efter en månads användning. Den motverkar också de jobbiga inåtväxta hårstrån man kan få på vissa ställen. Den är parfymfri också.

3

Vad tycker då jag om denna produkt? Ja, jag kan inte påstå att jag upplevt allt som den påstås ska göra, nog har mina hårstrån växt ut ändå, men jag måste erkänna att de känns mjukare och det verkar som om det på några ställen på vaderna inte växt ut lika mycket hår som på övriga benet. Lite mysko, men jag fortsätter att använda slut på denna så får vi se om den kan minska ännu mer på hårstråna. Jag har smörjt in mig med den efter varje rakning jag gjort, men också vid andra tillfällen då jag behövt återfukta huden. Den känns som en tunn lotion och jag önskar att den hade gått lite lättare in i huden. Det tar ett tag upplevde jag. Sen hade jag önskat att den hade någon trevlig god doft, men jag förstår samtidigt att den når ut till fler personer om den är parfymfri. Tycker att priset är något för högt, men samtidigt så får man tänka på att man ev. kan tjäna in pengar på rakning/waxning som man ev. kan dra ned på efter ett tags användning av denna.

4

Är ni intresserade av att testa Epilatorium så hittar ni den hos Gilda Cosmetics, den innehåller 125 ml och kostar 359 kr.

2

Sent for review

Hello beauties! We’ve got such a foul weather here so I’m inside and writing a post for you, to read about a new product from Gilda Cosmetics. Have you heard of Gilda Cosmetics? It’s a family business which started in 1988. They’re based in Gothenburg and sells skin care for instance. In addition to this they also runs the Gilda School which is one of Sweden’s leading educations for diplomaed skin- and spa therapists.

Do you hate when you get that annoying outgrowth when you’re shaving? Because the product I’m testing is Epilatorium, which they’ve improved the content on, and it’s a lotion that will delay the outgrowth of the hair after you’ve been shaving or waxing. Sounds really good right? I actually thought that it sounded too good to be true when I read about it. But I’ve tried it for a while now and thought I’d share my thoughts about it.

Epilatorium contains for instance a natural plant extract called Chelidonine, which has a growth inhibitory effect on hair. It also gives moisture at depth because it contains natural oils and antioxidants. Besides chelidonine it also contains bisabolol and e-vitamin which regulates the processes that occur after hair removal by soothing the skin, supress redness and irritation. Chelidonine will give thinner and softer hair straws after a months use. It also prevents those tough ingrown hair straws that you can get on some parts on the body. It’s perfume free. 

So what do I think of this product then? Well, I can’t say that I experienced all that it would suppose to do, my hair straws has grown anyway, but I must admit that they feels softer and it seems like on some spots on my calves that the hair straws hasn’t grown out so much as it has on the rest of the leg. A bit mysterious, but I’ll continue to use it and then I’ll see if it can decrease my hair straws. I’ve been moisturising with it after every shave I’ve done, but also at other occasions when I needed to moisturise my skin. It feels like a thin lotion and I wish that the skin would’ve absorbed it better. It takes a while for me. I also wished that it would’ve been a sweet scent on it, but at the same time I know that more people can use it if it’s perfume free. I think that the price is a bit high, but at the same time you have to think about that one can save some money on shaving/waxing that you maybe can cut down on after a whie using it. 

If you’re interested in trying this Epilatorium, you can find it at Gilda Cosmetic, it contains 125 ml and costs SEK 359. 

With Love

Ann-Sofie