Utskickat för recension

Hej sköningar! Hur har ni det? Jag bestämde mig för att för första gången i mitt liv testa vattendekaler för nail art. Hur gick det tror ni? Jo, det gick faktiskt riktigt bra och jag visste inte att det var så lätt och kul. Jag valde att piffa till den manikyr jag hade gjort dagen innan som bestod av ett lack jag köpt från Edgy Polish, nämligen det underbara hololacket Cerrillos från Cirque. Egentligen behöver inte Cerrillos piffas upp alls, för det är “fabulous” av sig självt. Men jag var så ivrig att använda de vattendekaler jag fått att testa och recensera från webshopen Born Pretty Store, så det fick helt enkelt bli över det lack som jag bar.

2

Nu när jag vet hur enkelt det är att använda sig av vattendekaler så kommer jag definitivt köpa på mig fler snygga dekaler att använda till nail art. Vilket enkelt sätt att göra nail art på. Jag märkte att jag tidigare tappade intresset för nail art för att det många gånger var tidskrävande och tålamodsprövande. Men nu har jag hittat ett kul, enkelt och snabbt sätt att få till snygg nail art på. Yaaaaay! :-) Dekalerna  var lätta att använda och lätta att få på mina naglar, de sitter bra och jag kan inte säga något negativt om dem. Kan enbart rekommendera er att prova på vattendekaler från Born Pretty Store.

3

Om ni också vill testa på vattendekaler eller något annat roligt till nail art så kan jag som sagt rekommendera Born Pretty Store som har mycket att välja på. Och jag kan ge er 10% rabatt på det ni köper därifrån om ni använder koden: JML91. Ni kan se det i högra sidan på min blogg också. Den koden går bra att använda när som helst som ni vill shoppa därifrån. Om ni tycker de vintagedekaler jag visar idag är snygga så hittar ni dem här. Jag använde mig av Youtube för att leta upp en video på hur man gjorde för att använda vattendekalerna. Så det kan jag rekommendera er, det underlättade verkligen för mig.  Jag skrev in “how to apply nail art water decals” och då kom det upp massor med videos på ämnet.

4

Cerrillos är ett underbart turkost hololack med en underbar kvalitet som gör det helt ljuvligt att lacka med. Regnbågarna blir starka och tydliga, även om mina bilder inte vill visa på det tyvärr,  jag njuter verkligen av att bära denna skönhet. Ni kan hitta Cerrillos och/eller andra Cirque -lack hos Katarina på Edgy Polish.

5

Applicering: Ett lager med Essie Millionails, tre lager med Cirque Cerrillos (man kan klara sig med två lager), ett avslutande lager med Nail Pattern Boldness Digital Flash. Dagen efter satte jag på vattendekalerna, men de kan man såklart sätta på när lacket har torkat och sen ha ett lager med topplack över dem.

Formula: Väldigt bra konsistens och pensel. Ännu ett riktigt bra lack från Cirque.

6

7

8

9

10

11

1

Sent for review

Hi beauties! How are you? I decided to for the first time in my life to try to use water decals for nail art. How did it go, do you think? Well, it went pretty well and I didn’t know that it was so easy and fun. I chose to spice up the manicure that I already made one day earlier, a nail polish that I bought from Edgy Polish, namely the lovely holo polish Cerrillos from Cirque. Cerrillos doesn’t need anything to spice it up, because it’s fabulous on it’s own. But I was so eager to use the water decals I got to try and review from the webshop Born Pretty Store, so it just had to be on the manicure that I already wore. 

Now that I know how easy it is to use water decals I’ll definitely buy some more pretty decals to use for nail art. Such an easy way to make nail art. I’ve noticed that I earlier on lost the interest to do nail art because it often was so time consuming and hard on my patience. But now I’ve found a fun, simple and fast way to achieve great nail art. Yaaaay! :-) The decals was easy to use and easy to get them on my nails, they attach well and I can’t say anything negative about them. I can only recommend you to try out water decals from Born Pretty Store.

If you also would like to try water deals or any other fun stuff for nail art, then I can, as I said recommend Born Pretty Store that has a lot to choose from. And I can give you 10% discount  on the things that you buy from them if you use the code: JML91. You can also see that on the right side of my blog. You can use this code at any time that you want to buy something from them. If you like the vintage decals that I’m showing today you can find them here.  I used Youtube to find a video on how you did to use the water decals. So I can recommend you that, it really made it easier for me. I just wrote “how to apply nail art water decals” and then a lot of videos on the subject appeared.

Cerrillos is a lovely turqouise holographic polish with a great quality that makes it so wonderful to polish with. The rainbows are clear and strong, even if my pictures don’t want to show that unfortunately, I really enjoy wearing this beauy. You can find Cerrillos and/or other Cirque polishes at Edgy Polish

Application: One coat with Essie Millionials, three coats with Cirque Cerrillos (you can get opacity with just two coats), one finishing coat with Nail Pattern Boldness Digital Flash. The day after I applied the water decals, but of course you can apply them when the polish has dried and then apply one coat with top coat over them.

Formula: Very good consistency and brush. Yet another great polish from Cirque.

JML91

With Love

Ann-Sofie