Hallå där! Hoppas allt är väl med er. Idag kommer ett litet annorlunda inlägg om topplack, jaa det har det skrivits ganska många spaltmeter om och nu kommer några till. Det går ju åt en hel del topplack om man gillar att lacka naglarna mycket och ofta. Jag har under en lång tid nästan enbart använt Seche Vite Top Coat (SV) som topplack och trivts med det, visst har jag sett att det krympt vissa manikyrer, men det har känts som ett nödvändigt ont, mot alla de fördelar det har.

Men jag har haft tentaklerna ute och tagit in det jag kunnat om andra topplack. Och för ett tag sedan så hörde jag ganska mycket snack om Digital Flash (DF) som är ett snabbtorkande topplack/överlack från indiemärket Nail Pattern Boldness. Sagt och gjort, jag som gillar att testa nya produkter klickade hem ett ex och körde igång med att använda det. Det kostar endast 85 kr och Seche Vite Top Coat kostar ute i handeln 129 kr. Nu får de flesta lacknördar tag på det mycket billigare än så, men jag vill ändå nämna prisskillnaden eftersom inte alla köper SV från eBay eller andra utländska sajter.

Digital Flash beskrivs som ett snabbtorkande överlack/topplack och ger en blank, snygg yta. Det är dessutom 3-free, vilket  innebär att det inte innehåller de tre värsta ämnena som formaldehyd, DBP och toluen.

1

Hi there! I hope all is well with you. There’ll be a quite different post today about top coat, yes it’s been written a lot about it and now here’s some more. If you polish your nails a lot you’ll be needing quite a lot of top coat. For a long time now I’ve almost exclusively used Seche Vite Top Coat (SV) as a top coat and I’ve enjoyed it, sure, I’ve seen that it shrunked some manicures, but I felt liked that was a neccessary evil, against all the advantages it has.

But I’ve had my tentacles out and been listening to all that’s been said about other top coats. And a while ago I heard quite a lot talk about Digital Flash (DF) that’s a fast dry top coat from the indiebrand Nail Pattern Boldness. Said and done, I do like to try out new products so I bought my own copy and started to use it. It only costs SEK 85 and Seche Vite Top Coat costs SEK 129. Most of the lacquer nerds buys SV much cheaper than that, but I still want to mention the difference in price, because not everyone buys their SV from eBay or other foreign sites. 

Digital Flash is described to be a fast drying top coat and leaves a beautiful shiny surface. It’s also 3 free, which means that it doesn’t contain three of the worst substances as formaldehyde, DBP and toulene.

2

Nu vet nog de flesta som läser min blogg varför man bör använda topplack, men jag tänkte rada upp de fördelar som finns med att använda det,  för det finns säkert några läsare som inte är lika vana med nagellack.

Ett topplack har flera egenskaper, det:
 • gör att det färgade lacket torkar fortare
 • blir mer hållbart
 • gör att det färgade lacket inte färgar av sig om du stöter i saker och ting
 • ger en glansig yta
 • fungerar som en skyddande barriär
 • gör att det färgade lacket inte bleknar
3
Most of those who reads my blog knows why one should use top coat, but I thought I’d line up the advantages there is by using top coat, because I think that there are readers that aren’t as used to using nail polish.
A top coat has several advantages, it:
 • makes the coloured polish dry faster
 • makes the manicure last longer
 • makes the coloured polish to not rub off on things
 • gives it a shiny surface
 • works like a protecting barrier
 • makes the coloured polish not fading
4

Om jag ska vara ärlig så var jag faktiskt ganska skeptisk till att något topplack skulle kunna klå Seche Vite som sägs vara världens bästa topplack, men nyfikenheten tar över för mig många gånger och det är nog bra, för annars kan jag ju gå miste om massor med bra produkter. Jag upptäckte med en gång att Digital Flash är något tunnare i konsistensen än SV, men ändå en bra konsistens och väldigt lätt att lacka med, väldigt bra pensel också, så lackningen går väldigt lätt. Jag gör likadant med DF som med SV, lägger ett lager medan det färgade lacket är lite blött och då torkar hela manikyren väldigt fort.

Nu har inte jag mätt torktiden på dessa två topplack och jämfört, men för mig som ändå lackar ofta så upplever inte jag att det är någon större skillnad på dem. Tycker att Digital Flash torkar manikyren fort och lätt och det blir en glansig, skinande finish. Den största fördelen med DF är att det inte krymper mina manikyrer som SV kan göra. Ett till plus är att jag också upplever att mina manikyrer håller sig snygga längre med DF än med SV. Så därför har Digital Flash tagit över förstaplatsen på “topplackstronen” från Seche Vite för mig.  Därför klickade jag nyligen hem två st nya flaskor med DF så jag klarar mig ett bra tag framöver. Har ni testat Digital Flash? Om ni har, vad tyckte ni om det? Eller har ni någon annan favorit när det gäller topplack, vilket i så fall?

Om du blir nyfiken på mitt favorit-topplack Digital Flash så kan du beställa det på Edgy Polish.

5

Well, to be honest with you, I was actually pretty skeptical that anything could top Seche Vite, which is said to be the world’s best top coat, but my curiosity takes over for me many times and that’s good I think, because otherwise I could lose a lot of great products. I discovered right away that Digital Flash is slightly thinner in the consistency than SV, but it’s still a good consistency and very easy to polish with, very good brush also, so the polishing is very easy. I do the same with DF as with SV, I add one coat while the coloured polish is slightly wet and then the manicure dries very fast.

I haven’t measured the drying time on these two top coats and compared, but I can’t see so much difference between these, and I polish my nails quite often. I think that Digital Flash dries the manicure fast and easy and it’ll leave a glossy, shiny finish. The biggest advantage with DF is that it doesn’t shrink my manicures like SV can do. One more plus is that I experience my manicures to stay nice and shiny a lot longer with DF than SV. So that’s why Digital Flash has taken over the first place on the “top-coat-throne” from Seche Vite for me. And that’s why I recently bought two more new bottles DF so that I’ll have a lot of top coat for a while. Have you ever tried Digital Flash? If you have, what do you think about it? Or do you have another favourite when it comes to top coat, which one?

If you’re curious on my favourite-top-coat Digital Flash, you can order it from Edgy Polish.

With Love

Ann-Sofie