Utskickat för recension

Har inte bloggat på länge, det beror på att jag är ute på fem veckors praktik på apotek med långa dagar som kräver mycket av mig, står och går hela dagarna, plockar upp produkter och hjälper kunder. Det är superkul och så skönt att få komma ut i verkligheten och inte bara fastna i böckerna. Däremot är min kropp inte van vid det här så det tar nog ett tag för mig att komma in i det här. Till råga på allt blev jag sjuk i slutet av veckan också. Men nu mår jag bättre och ville lacka naglarna igen.

2

Det var några av er som var nyfikna på det körsbärsröda Cherry Pop från märket 100% Pure. Så det ska ni så klart få se, nu ska jag nämna på en gång att min gamla kamera inte klarar av den mörkröda nyansen utan gör den ljusare än vad den verkligen är. Så tänk er körsbärsrött, då är ni rätt ute vad gäller Cherry Pop. Jag gillar den här mörkare röda nyansen, det är vackert och klassiskt, inget unikt kanske, men snyggt ändå. Jag har också använt mig av deras bas- och topplack. Jag tycker att bas- och topplacket är för tunna, lite vattniga, men det kan bero på att jag enbart använder mig av Seche Vite som topplack annars. Jag gillar de långa smala penslarna, de ger en snygg och enkel applicering. Jag kan absolut rekommendera 100% Pure nagellack det finns mycket snygga klassiska nyanser, men om jag vore er så skulle jag skippa topplacket då det är för tunt och inte torkar lika fort och bra som Seche Vite. Ni kan köpa 100% Pure klassiska röda och rosa nyanser hos Brallis.se, så kika in och se de övriga nyanser som finns.

3

Applicering: Ett lager med 100% Pure Horsetail Base Coat, tre lager med 100% Pure Cherry Pop, ett lager med 100% Pure Glass Top Coat.

Formula: Bra konsistens på 100% Pure Cherry Pop. Penseln är väldigt bra.

4

5

6

7

8

9

10

1

Sent for review

I haven’t been blogging for a while now, it’s just because I’m out on a five weeks trainee period on a Pharmacy with long days that requires a lot of me, I’m walking and standing a lot, picking up a lot of products and helping customers. It’s so much fun to get out in the real world and not just get stuck in the litterature. On the other hand, my body isn’t used to this so it’ll take me a while to get used to this. On top of it all, I got sick at the end of this week. But now I’m better and I wanted to polish my nails again.

There were some of you that was curious of the cherry red Cherry Pop from the brand 100% Pure. So of course, I’ll show you that, I must mention that my old camera can’t handle this dark red shade, it made it brigheter than it really is. So think of cherry red, then it’ll be right when it comes to Cherry Pop. I like this darker red shade, it’s beautiful and classic, maybe not so unique, but still beautiful. I’ve also used their base- and top coat. I think that the base- and top coat is too thin, a bit watery, but perhaps I’m too used with Seche Vite as a top coat, that’s more creamy. I like the long, small brushes, they give a pretty and simple application. I can really recommend 100% Pure nail polishes, there’s a lot of classic pretty shades, but if I were you I would skip the top coat because it’s too thin and doesn’t dry as quick and good as Seche Vite. You can buy 100% Pure classic red and pink shades at Brallis.se, so check in the other shades they’ve got.

Application: One coat with 100% Pure Horsetail Base Coat, three coats with 100% Pure Cherry Pop, one coat with 100% Pure Glass Top Coat.

Formula: Good consistency on 100% Pure Cherry Pop. The brush is really good.