Varmt välkomna till den första temaveckan som jag faktiskt är med på, United In Pink! Det känns så roligt och spännande och ämnet för den här temaveckan känns oerhört viktigt och värt att uppmärksammas. Bröstcancer och att stödja forskningen kring det känns så viktigt och kan vi nagelbloggare bidra med att uppmärksamma det på det här enkla men roliga sättet så är jag gärna med på det. Det är Helena/Lacky Corner och Pamsan/ClawsInColor som är värdinnor för denna vecka. Jag har också köpt ett Rosa Band som jag har på jackan samt att jag har skänkt 50 kr till Rosa Bandet genom att skicka ett sms till 72988. 50 kr har de flesta av oss råd med, så jag tycker att alla som kan, passa på att göra det nu. Ni kan även läsa mer om bröstcancer och insamlingar till det på Bröstcancerfonden.se

Pink_ribbon

2

Jag har valt att göra en rosa nail art till den första dagen på denna temavecka. Det blev den nail art som jag älskar mest, prickar. Det är så enkelt och lätt och jag tycker det går att variera en hel del. Det blev också en accentnagel i form av en mörkare rosa samt att den fick ha en blank finish, medan de andra naglarna är matta med blanka prickar. Tyvärr så fixade inte min kamera de här rosa nyanserna så den matta finishen syns tyvärr inte så väl samt att färgerna inte återges helt korrekt. Men hey, det är inte det viktigaste idag.

3

Applikation: Ett lager med Essie Millionails, två lager med Kleancolor 139 Pastel Pink på alla naglar utom ringfingret som fick tre lager med China Glaze Pink Voltage. Två lager med China Glaze Matte Magic, som är ett matt topplack, på alla naglar utom ringfingret. Prickar med hjälp av dotting tool på alla naglar, på ringfingret prickar med Kleancolor Pink Pastel, och på de andra naglarna, prickar med Rainbow Honey Apple Kid. Ett lager med Seche Vite på ringfingret. (Jag lämnar ingen recension på formulan på dessa lack nu, får bli vid senare inlägg när jag lägger upp dem mer separat någon gång.)

4

Nu är vi alltså många bloggare som är med på United In Pink-veckan och längst ned i blogginlägget så finner ni bilder och länkar till alla som är med denna måndag. Så ni har mycket rosa manikyrer att beundra idag och resten av veckan. Glöm nu inte bort att stödja Rosa Bandet och insamlingen! Pengarna de får in går till cancerforskning och kunskapsspridning bl.a. Ni kan läsa mer om Cancerfondens arbete på Cancerfonden.se

5

6

7

8

9

10

A warm welcome to the first theme week that I’am actually participating in, United In Pink! It feels so fun and exciting and the subject for this theme week feels very important and worth pay attention to. Breast cancer and supporting the research about it feels so important and if we nail bloggers can pay attention to it in this simple but fun way then I’m aboard. It’s Helena/Lacky Corner and Pamsan/ClawsInColor that are hosts for this week.  I’ve bought myself a Pink Ribbon that I’ve got on my jacket and I’ve also donated SEK 50 to the Pink Ribbon by sending a text message to 72988 (I think that this only works if you’re in Sweden). I think that most of us can afford SEK 50, so I think that those of you that can, please donate now. You can also read more about breast cancer and collections to it on Bröstcancerfonden.se

I’ve chose to do a pink nail art for this first day on the theme week. It was the nail art that I love the most, dots. It’s so simple and easy and I think that you can vary it a lot. I also chose to do an accentnail in form of a darker pink and it got a shiny finish, while the other ones are matte with shiny dots. Unfortunately my camera didn’t work with me on these pink shades so the matte finish isn’t as visible as I liked it to be, and the pink shades isn’t shown as they should be. But hey, it’s not that important today.

Application: One coat with Essie Millionails, two coats with Kleancolor 139 Pastel Pink on every nail except the ring finger that got three layers of China Glaze Pink Voltage. Two coats with China Glaze Matte Magic, that’s a matte top coat, on all nails except the ring finger. Dots with a dotting tool on all nails, Kleancolor Pink Pastel on the ring finger, and on the other nails, dots with Rainbow Honey Apple Kid. One coat with Seche Vite on the ring finger. (I wont leave a review on the formula on these polishes now, it will be later on in a separat post some time.)

Now it’s a lot of other bloggers that are participating in this United In Pink and at the bottom of this blog post, you can see pictures and links to all of those that participates this monday. So now you’ve got a lot of pink manicures to admire today and the rest of this week. Don’t forget to support The Pink Ribbon and the collection! The money that comes in through this collection goes to cancer research and distribution of knowledge about cancer for instance. You can read more about the work that “Cancerfonden” does on Cancerfonden.se