Yaaay! Det är fredag och jag har precis skrivit klart den första tentan på min apoteksteknikerutbildning. Hela den medicinska grundkursen skulle tentas av så det har varit otroligt mycket pluggande den här veckan. Men nu är det gjort och det gick väl sådär. Vi får se om jag klarar mig. Jag gjorde mitt bästa i alla fall. Det har varit en väldigt intressant och givande kurs, men också väldigt intensiv och tung också. Men man måste verkligen ha den här grunden för att kunna utföra jobbet som apotekstekniker.

Men nu till nagellack som dagens inlägg ska handla om. I mitt tidigare haulinlägg så visade jag att jag köpt på mig tre nya Sugar Crush lack ifrån IsaDora. Nu till hösten så släppte de sex nya färger i den strukturen. Jag älskar texturtrenden och tycker de ser så läckra ut. Men jag har märkt att jag vill att det ska vara lite glitter i dem som det är på IsaDora’s Sugar Crush lack. För annars blir det inte lika snyggt utan det tycker jag.

2

Idag får ni se det läckra Wine Crush, en mörk bas med lila och guldglitter i som förhöjer det ännu mer. Jag älskar detta, tror detta är min favorit bland de tre jag köpte nyligen. Vi får se om jag ändrar mig. Jag valde att göra en accentnagel med ringfingernageln, där applicerade jag topplack på för att få den blanka finishen. Det blev supersnyggt också tycker jag. Jag tycker om detta både med matt och blank finish. Vad föredrar ni för finish på detta lack? Blank eller matt?

4

Applicering: Två lager med det nya baslacket Millionails från Essie. Jag har upplevt att mina naglar försämrats en del de senaste månaderna, och ändå tar jag Silicea Original och B-vitamin. Så jag kände att det var kanske dags att byta baslack. Så det fick bli detta nya stärkande och skyddande lack från Essie, det ska skydda naglar som klyvs och bryts. Två lager med IsaDora Wine Crush räckte för att det skulle bli opakt. Två lager med SV på ringfingernageln.

Formula: Väldigt bra konsistens på Wine Crush, inga problem med att lacka och penseln är väldigt bra.

Ni kan köpa detta lack hos Kicks.se bl.a för 79 kr/6 ml.

3

6

5

7

8

10

9

Yaaay! It’s friday and I’ve just finished with my first exam on the pharmacy technician education. All of the medical base course should be in this exam so it’s been really intense studies this week. But now it’s done and it didn’t go so well. We’ll see if my exam gets approved. I did my best anyway. It has been a very interesting and rewarding course, but also very intense and heavy. But you have to have this base to be able to do the work as a pharmacy technician properly.

But now to the nail polish that this post is supposed to be about. In my earlier haul post I showed you that I bought three new Sugar Crush polishes from IsaDora. Now this fall they released six new colours in that structure. I just love the trend with texture and I think they’re lovely. But I’ve noticed that I want it to be a bit glitter in them as it is on IsaDora’s Sugar Crush polishes. Otherwise it isn’t so beautiful I think.

Today you’ll see the beautiful Wine Crush, a dark base with purple and gold glitter that enhances it even more. I love this, I think it’s my favourite among these three I bought recently. We’ll see if I change my mind. I chose to do an accent nail with the ring finger nail, where I applied top coat on it to get the shiny finish. It was also very beautiful I think. I like it with both matte and shiny finish. Which finish do you prefer on this polish? Matte or shiny?

Application: Two coats with the new base coat Millionails from Essie. I’ve experienced that my nails degraded some the recent months, and then I’ll take both Silicea Original and B-vitamin. So I felt that perhaps it was time to change the base coat. So I went with this new strengthening and protective polish from Essie, it will protect nails that brittles and breaks. Two coats with IsaDora Wine Crush was enough to get it opaque. Two coats with SV on the ring finger nail. 

Formula: Very good consistency on Wine Crush, no problem with the polishing and the brush is very good.

You can buy this polish at Kicks.se for example för SEK 79/6 ml.