Jag är en glitterlacktjej, det vet ni nog alla vid det här laget. Älskar när det glittrar om naglarna och gärna glitter i olika färger och former, kan aldrig få för mycket av det och mina glitterlack blir fler och fler, mycket tack vare Katarina på Edgy Polish och nu även Lauri på CrowsToes som tar in och skapar så unika och spännande indielack och många av dem är galet snygga glitterlack. Det som är mindre bra med glitterlack är att de är sååååå dryga att ta bort. Det tar ett bra tag och man får ofta köra foliemetoden.

Men det har nu kommit en ganska ny produkt på marknaden som gör att vi som älskar glitterlack kan lätt ta av dem och sen måla på nytt. Det är märket Nail Pattern Boldness som har släppt ett baslack som heter Glitter A-Peel. Det är ett snabbtorkade transparent baslack som du applicerar på naglarna innan ditt glitterlack. Det som ska nämnas är att detta baslack endast fungerar på naturliga naglar, inte på gelé och akryl.

Jag får varna er för mina nakna naglar, de är inte vackra!

3

2

Det innehåller dock toulen för de som vill undvika det, jag tycker att det är i så små mängder så det är ingen fara. För att det ska bli farligt så ska du använda stora mängder vilket man inte gör när man lackar naglarna. Vår duktiga bloggare Cactus har skrivit om detta ämne. Se HÄR!

Hur fungerar då detta baslack? Jo du applicerar ett eller två lager med det, beroende på hur lätt du vill att det ska gå att ta av. Två lager gör att det väldigt lätt går att ta av, man kan nästan skala av det. Du kan använda dig av en orangepinne för att försiktigt skala bort det från nageln. Du kan antingen börja vid nagelbandet eller så vid sidan. Sedan kan du behöva ta bort små rester med en remover. Klart! Så otroligt lätt och smidigt! Det enda negativa jag kan säga om detta är att det ibland försvinner för lätt från naglarna, men jag hörde från Katarina att man då kan prova att bara ta ett lager istället för två lager som jag gjort. Jag är väldigt glad för den här produkten och kommer absolut fortsätta att köpa den. Du kan hitta den hos Edgy Polish för ynka 85 kr. Jag vet att den är slutsåld just nu, men Katarina har beställt fler så håll utkik efter när de kommer upp i butiken igen. Det finns även ett topplack från Nail Pattern Boldness som är avsett speciellt för glitterlack, då blir den glittriga ytan väldigt fin och jämn, vilket kan vara svårt att få annars, man brukar få ha många lager med topplack på då. Men nu kan man alltså använda sig av Glitter Food Top Coat och få en fin glasartad yta. Detta topplack kostar också endast 85 kr hos Edgy Polish. Så ni som är glitterlackstjejer som jag köp på er dessa bas- och topplack från Nail Pattern Boldness, ni kommer uppskatta dem väldigt mycket, jag lovar!

5

4

7

8

These pictures comes from Edgy Polish.

I’m a gitterpolish girl, I think you know that by now. I love when it glitters of my nails and I like glitter in different colours and shapes, I can never get too much of it and my glitter polishes becomes more and more and lot thank’s to Katarina at Edgy Polish and now also Lauri at CrowsToes that has and creates so many unique and exciting indie polishes and many of them are so gorgeous glitter polishes. The thing that’s less good with glitter polishes is that they are sooooo hard to remove. It takes a while and you often have to do the foil method.

But now there is a pretty new product on the market for us that loves glitter polishes that makes it easy to remove and then apply some new. It’s the brand Nail Pattern Boldness that has released a base coat that’s called Glitter A-Peel. It’s a quick drying transparent base coat that you apply on the nails before the glitter polish. I must say that this base coat does only work on natural nails, not on gelly or acrylic.

I have to warn you for my nude nails, they’re not pretty!

It does contain toulene for those who want’s to avoid it, I think that it’s in so small amount’s that it’s not a danger at all. If this would be dangerous you have to use very big amounts of it, and you don’t do that when you polish your nails. Our great blogger Catctus has written about this subject. Read HERE!

How does this base coat work then? Well you apply one or two coats with it, it depends on how easy you want it to peel off. Two coats makes it very easy to remove, you can almost peel it off. You can use an orange stick to gently peel it off from the nail. You can either start at the cuticle or at the side. Then you might need to remove small traces with a usual nail polish remover. Done! So easy and smooth! The only negative thing I can say about this is that it sometimes can disappear too easily from the nails, but I heard Katarina say that then you can try to apply one coat instead of two coats as I’ve done. I’m so glad for this product and are definitely going to buy this again. You can find it at Edgy Polish for only SEK 85. I know that it’s sold out for the moment, but Katarina told me that she’s ordered more so keep looking out for this in the shop. There is also a top coat from Nail Pattern Boldness that is especially made for glitter polishes, the glittery surface becomes very nice and even, which can be very hard to achieve otherwise, you usually have to apply several coats with top coat on then. But now you can use this top coat from Nail Pattern Boldness and get a glassy look. This top coat is also at SEK 85 at Edgy Polish. So you that is glitter polish girls as I am buy these base- and top-coat from Nail Pattern Boldness, you’ll appreciate them a lot, I promise!