Utskickat i recensionssyfte

Det där var väl nästan längsta namnet ever på ett nagellack?! Hahaha, ett väldigt gulligt namn dessutom, så det är sannerligen en bra början på detta lack ni får se idag. Det här lacket har gulliga Katarina som driver webshopen Edgy Polish skickat till mig för att recensera. Jag älskar verkligen indiemärket Dollish Polish och har börjat samla på mig några av dem nu. Det är väldigt bra kvalitet på de här lacken och deras underbara namn på lacken gör det hela ännu roligare.

2

Ni vet nog vid det här laget att jag älskar roliga, fantasifulla namn på lack. Dollish Polish är ett amerikanskt indiemärke som skapades år 2010 och Dolly skapar många olika sorters lack, skimmer, kräm, holografiska och glitterlack. Alla är de unikt handgjorda och det är precis det som gör att min kärlek för indielack blir större och större. Jag blir extra mycket till mig för indielack och det känns verkligen unikt och som jag bär något särskilt som Dolly har suttit och tänkt ut och sedan namngett tack vare sin kärlek för böcker, film och musik bl.a. Det är väl unikt om något?

3

Idag har jag valt att lägga en blå bas i form av piCture pOlish Denim, tillsammans blev det som en underbar stjärnhimmel. Nu till det häftiga lacket, det är fullt med vackert smått silverglitter och det finns även något större silverglitter som har mixats samman med blåa hexagonglitter. På bilderna kan ni även se en antydan till holografiskt glitter. Mmm jag vet, det låter helt galet snyggt redan där och det är det också tycker jag. Vill ni ha en vacker stjärnhimmel på naglarna så är det här något för dig! Jag njuter av att ha det här på naglarna och kan rekommendera det.

4

Applicering: Två lager med Nail Pattern Boldness, två lager med med piCture pOlish Denim, två lager med Dollish Polish 3 Best Friends That Anyone Could Have, ett lager med SV.

Formula: En bra konsistens på lacket och en bra pensel. Lätt att lacka med.

5

6

7

8

9

11

1

Sent for review

This was perhaps the longest name ever on a nail polish?! Hahaha, a very cute name too, so it’s truly a good start for this polish you’ll see today. This polish has sweet Katarina that runs the webshop Edgy Polish sent to me for review. I really love the indiebrand Dollish Polish and has come to collect a few of them now. It’s very good quality on these polishes and their wonderful names makes it even more fun.

You may know by now that I love fun, imaginative names on polishes. Dollish Polish is an American indiebrand that was created 2010 and Dolly creates many different kinds of polishes, shimmer, creams, holographic and glitter shades. All of these are unique handmade and that’s exactly why my love for these indiepolishes gets bigger and bigger. I’m getting so excited by indiepolishes and it feels really unique and I’m carrying something special that Dolly has been thinking about and naming thank’s to her love for books, movies and music for example. That’s unique right?

Today I’ve chosen to apply a blue base in form of piCture pOlish Denim, together they become a wonderful sky of stars. Now to this awesome polish, it’s full of beautiful small silver glitter and there is also slightly bigger silver glitter that is mixed together with blue hexagonglitter. On the pictures you can also see a hint of holographic glitter. Mmm, I know it sounds completely great already here and it is I think. If you want a beautiful sky of stars on your nails then this is something for you! I’m enjoying this on my nails and can recommend it.

Application: Two coats with Nail Pattern Boldness, two coats with piCture pOlish Denim, two coats with Dollish Polish 3 Best Friends That Anyone Could Have, a coat with SV.

Formula: A good consistency on the polish and a good brush. Easy to polish with.