Jag berättade för ett tag sedan att jag skulle delta i Sverige’s största hårtest. Jag berättade att det är Silicea Original som håller i det och skickar ut 2 månaders fri förbrukning av kapslarna. Sedan vill de att man ska svara på frågor efter 4 veckor och sedan efter 8 veckor. Jag har nu svarat på frågorna efter 4 veckor och tänkte delge er vad som hänt och inte hänt.

I told you a while ago that I should participate in Sweden’s Biggest Hair Try-Out. I told  you that it’s Silicea Original that’s responsible for this and are sending out 2 months free consumption of the capsules. Then they want you to answer some questions after 4 weeks and then after 8 weeks. I have now answered the questions after 4 weeks and I’d thought I let you know what’s happened and what’s not happened.

Dessa kapslar är ett kosttillskott och innehåller näringsämnen som är utvalda till att passa hår, hud och naglar. Som jag skrev tidigare så  innehåller Silicea mineraliskt kisel, vitaminer och mineraler, så som zink, mangan, selen och biotin. Man ska ta en kapsel om dagen och dessa ämnen ska bidra till att man ska behålla en normal tillväxt av hår och naglar. Mangan bidrar till att bindväven bildas på ett bra sätt och skyddar cellerna. Biotin bidrar till att upprätthålla tillväxten för naglar och hår.

Hår och naglar växer inte snabbt, det tar tid. Ett hårstrå som är friskt växer ca 0,3 mm/dygn och en frisk nagel växer ca 0,1 mm/dygn. För att Silicea ska ge resultat på hår, hud och naglar så rekommenderas en kur på minst 2 månader, gärna längre.
These capsules is a supplements and contains nutritions that’s selected to fit hair, skin and nails. As I wrote before Silicea contains mineral silicon, vitamines and minerals, as zink, manganese, selenium and biotin. You are supposed to take one capsule a day and these substances will contribute to that you can keep a normal growth of hair and nails. Mangan contributes to that the connective tissue forms in a good way and protects the cells. Biotin contributes to maintain the growth for nails and hair.
Hair and nails doesn’t grow so fast, it takes time. A hair that is healthy grows about 0,3 mm/24 hours and a healthy nail grows about 0,1 mm/24 hours. If you want Silicea to give a result on your hair, skin and nails you are recommended to use it for at least 2 month, preferably longer.
Vad tycker jag då hittills? Jag kan inte se någon skillnad alls på håret, det har inte förändrats varken i tjocklek eller mängd och det känns tråkigt eftersom det är först och främst därför jag var med i detta test. Men däremot så märker jag en skillnad i min hud och mina naglar och det är positivt. Även om mitt tunna hår är det jag lider av. Men det är aldrig fel att min hud blir bättre och att mina naglar mår bra. Huden känns mer elastisk och inte lika torr. Naglarna har knappt gått av alls och känns mycket starkare och tål mer, samt att de dragit iväg lite på längden. Mina naglar växer väldigt sakta, men jag upplever att de blivit något längre på kort tid. Så detta var vad jag meddelade Silicea i deras frågor. Håret har jag tyvärr inte märkt någon förbättring av alls. Ingen försämring heller tack och lov. Däremot så har min hud och naglar ändrats i positiv riktning. Så jag fortsätter som sagt att ta dessa kapslar en gång om dagen, så får vi se vad det kan ge. De svarade mig på deras Facebooksida att det man oftast märker skillnad på först är just naglarna. Det kan ta längre tid innan man märker någon skillnad på håret. Så jag håller tummarna. Jag återkommer till er efter testets slut, efter ytterligare 4 veckor.
What do I think so far? I can’t see any difference at all on my hair, it hasn’t changed in it’s thickness nor quantity and that feels sad because that’s first and foremost why I wanted to participate in this test. But on the other hand I can sense a difference on my skin and on my nails and that’s positive. Even if I suffer from my thin hair. But it’s never bad that my skin gets better and that my nails are doing well. The skin feels more elastic and not so dry any more. The nails has hardly broken at all and feels much more stronger and can withstand more, and they have grown a bit. My nails are growing really slow, but I can experience they being longer in a shorter time now. So this is what I told Silicea in their questions. I haven’t noticed any difference on my hair. Not a deterioration either thankfully. On the other hand my skin and nails has changed in a positive way. So I’ll continue to take these capsules once a day, and then I’ll see what they can do. They answered me on their Facebookpage that you often can notice a difference on  the nails at first. It can take more time before you can sense a change on your hair. So I’ll  keep my fingers crossed. I’ll get back to you after the test has ended, after another 4 weeks .