Idag är det söndag och då är det Nail Art Sunday hos LeLack. Temat är Gräsliga Veckan. Angelica har hela veckan varit väldigt ödmjuk och visat de “gräsliga” manikyrer hon skapat, nu tycker ju inte jag att alla var gräsliga. Men det är väl tycke och smak. Sedan är det så med nail art att man utvecklas och blir bättre och det är tur det. Jag kände inte för att delta idag och det kanske är dåligt av mig, men vill ni se gräsligt från mig också så kan ni helt enkelt titta på kategorien “LeLack Nail Art Sunday”, där kan ni bläddra bland en del fina, men också några gräsliga manikyrer. Så håll tillgodo! :-) Jag vill lägga till att nail art i lila passar utmärkt idag då det är Fibromyalgia Awareness Day idag och eftersom jag lider av den sjukdomen sedan några år tillbaka och många med mig så jag vill på det här viset uppmärksamma den! Kärlek till er alla som lider av denna sjukdom! ♥

2

3

Jag valde att skapa en nail art på fri hand idag och det är inte lätt, förstår faktiskt inte att jag gav mig på det, efter att ha suttit i nästan en timme och försökt mig på stamping igen. Det vill inte bli bra och jag som så gärna ville visa stamping idag. Men nej, det blir lite fritt skapande och ett motiv som jag bara kände för, jag målade bara det som kom för mig. Nu säger inte jag att detta är superfint och att det inte platsar in på Gräsliga Veckan, det kanske finns de som tycker det. Men jag blev hyfsat nöjd, inte helt, mina linjer jag drog blev inte så fina och jämna t.ex. Men det är nog övning som gäller där. Jag kan verkligen rekommendera Depend Art Liner, det är supersmala penslar som du lätt kan måla med.

4

Applicering: Ett lager med Essie Grow Stronger, tre lager med Nubar Romance, linjer med Depend Art Liner Nr 1063 och 1062, prickar med Essie Sexy Divide. Ett lager med SV.

Formula: Väldigt bra formula på Romance och penseln är riktigt bra.  Jag älskar verkligen Nubar’s lack.

5

6

7

8

10

9

1

Today it’s Sunday and then it’s Nail Art Sunday at LeLack. The theme is “Awful Week”. Angelica has being very humble and shown us her “awful” manicures this week, I don’t think all of them is awful. But perhaps we all think different there. With nail art you’ll get to develop and be better and that’s good. I didn’t feel like participating today and perhaps that’s bad of me, but if you want to see “awful” manicures from me you just can look at the categorie “LeLack Nail Art Sunday”, there can you browse through some nice, but also some awful manicures. Please help yourself! :-) I want to add thst it suits well that this nail art is in purple, because it’s Fibromyalgia Awareness Day today and since I suffer from this disease and many more with me, I want to pay attention to this day! Much love to you all that suffers from this disease! ♥

I chose to create a nail art on free hand today and that’s not easy, I actually can’t believe that I went along with it, after one hour with several attempts to do stamping again. But it wouldn’t work and I would have like to shown you stamping today. But no, it’ll be free hand manicure and a motif that I just felt like doing, I just did what I felt for. I can’t say that this is so beautiful and that it won’t fit for Awful Week, perhaps there’s a few that think it does. But I was pretty satisfied with it, not completely, the lines I draw wasn’t so fine and even for example. But I just have to practise more. I can really recommend Depend Art Liner, there’s superthin brushes that you easily can paint with.

Application: One coat with Essie Grow Stronger, three coats with Nubar Romance, lines with Depend Art Liner No 1063 and 1062, dots with Essie Sexy Divide. One coat with SV.

Formula: Very good consistency on Romance and the brush is really good. I really love Nubar’s polishes.