Idag är det Nail Art Sunday hos LeLack och den här veckan får vi välja fritt. Vi har haft en härlig vecka med mycket sol och det är så underbart att se alla knoppar börja slå ut och gräset som växer och solen som skiner från en klarblå himmel. Jag kunde inte låta bli att inspireras av det och därför får ni en färgexplosion idag, i neon dessutom. Tycker det passar utmärkt med neonfärger såna här soliga dagar, och jag valde att svampa olika neonfärger.

7

 Jag tycker det blev läckert och svampa är riktigt kul att göra. För er som inte provat, så kan man alltså använda sig av små makeupsvampar som du sedan målar smala linjer med olika nagellack med. Börja med att lägga ett lack i valfri färg på alla naglarna, jag valde ett vitt som passar bra under neon, det får färgerna att lysa ännu bättre. Jag valde att ha enbart två lack på varje nagel, men man kan ha tre eller fyra beroende på naglarnas längd. Sedan duttar man med svampen över nageln.

8

 För att slippa städa så mycket efteråt, så kan man göra som jag gör. Jag tar vanlig tejp och tejpar runt nageln så jag ska slippa städa så mycket sen. Lite städning blir det, men det går ganska smidigt att ta bort det lilla som blir. Jag gjorde två ggr på alla naglarna, men det beror på hur mycket färg du vill ha och hur skira lacken är. Sedan avslutar jag med topplack så det blir fin glans, eftersom neonlack torkar matt.

9

Applicering: Ett lager med Essie Grow Stronger, två lager med China Glaze White On White, duttade med svamp i olika färger två ggr på varje nagel. Sedan ett lager med SV.

Formula: Lite svårt att säga något om konsistensen på alla lack jag använde, får göra det när jag använder de separat. Jag märkte lite skillnad på dem, men inte tillräckligt för att jag vill uttala mig om det. Avvaktar även att säga något om penslarna.

10

11

12

13

14

1

Today it’s Nail Art Sunday at LeLack and this week we’ve got a free choice. We’ve got a wonderful week with a lot of sun and it’s so wonderful to see all of the buds and the grass that grows and the sun shining from  a clear blue sky. I couldn’t help not to be inspired by that and therefore you’ve got a explosion of colours today and in neon furthermore. I think that it fits well with neon colours these sunny days, and I chose to use a sponge and dab with different neon colours. I think it was really lovely and to work with a sponge is really fun. To you that haven’t tried this, you can use small makeup sponges that you apply small lines with different nail polishes on.

Then start by applying a polish of free colour on all of your nails, I chose white that fits well under neon, it makes the colours shine even more.  I chose to only have two polishes on each nail, but you can apply three or four depending on the length of your nails. Then youn dab with the sponge over the nails. To avoid much cleaning up, you can do as I do, I take some regular tape and wire it around the nails so you don’t have to clean up so much. Well, you usually have to do some cleaning up, but it’s pretty smooth to remove the colours that’s outside of the nail. I chose to do this twice on all the nails, but it depends on how much colour you want and how sheer the polishes is. Then I end with some top coat so it’ll be a nice shine, because neon polishes dries matte.

Application: One coat with Essie Grow Stronger, two coats with China Glaze White On White, dabbed with a sponge in different colours twice on each nail. Then one coat with SV.

Formula: It’s pretty hard to say something on the consistency on all of the polishes I used, I’ll do that when I use them separately. I noticed some difference between them, but not enough to say somethin about them. I’ll let you know what I think of the brushes when I use them separately.