Nail Art Sunday hos LeLack igen och temat för denna veckan är fritt och jag valde att göra något lite annorlunda denna gång. Jag har sett det på olika youtube-klipp och köpte för ett tag sedan det material jag behövde, men sedan har det inte varit läge för det förrän nu. Det jag pratar om är nail art med servetter.

2

En servett består av flera lager och här använder man sig enbart av det översta lagret som är det färgade. Jag valde att köpa en servett med smått mönster på för nagelutrymmet är mindre än man tror. Jag klippte till små bitar och satte sedan igång. Jag valde en vit färg som bas, sedan lägger man ett lager topplack, lägger med pincett dit den lilla servettbiten. Lägger ännu ett lager topplack på efter ett tag, och ev. fler om det behövs.

3

Ganska enkelt, men väldigt pilligt. Jag gillar kontrasten mellan svart och vitt och arbetade därför med de färgerna i dagens nail art. Har ni provat nail art med hjälp av servett? Om ni gjort det, vad tyckte ni om det? Jag är inte helnöjd med resultatet, ska nog fortsätta mitt sökande efter bättre motiv på servett känner jag.

4

Applicering: Ett lager med Essie Grow Stronger, två lager med Nina Ultra Pro Nail Polish French White. Två lager med SV.

Formula: Lite tjockare konsistens, men väldigt lätt att lacka med och det täcker bra på två lager. Bra pensel.

7

5

10

11

1

Nail Art Sunday at LeLack and the theme for this week is free and I chose to do  a little different this time. I’ve seen this on some youtube-clips and I bought the material I needed for some time ago, and then it hasn’t been the right time for it, until now. The thing I’m talking about is nail art with napkins.

A napkin consists of several layers and with this nail art you only use the top layer that’s coloured. I chose to buy a napkin with small patterns because the nail space is smaller than one thinks. I cut small pieces and started doing this. I chose a white colour as a base, then you polish with topcoat, use a tweezer to put the little napkin piece on the nail. Then you add another layer with topcoat, and more if it’s needed.

Pretty simple, but very fiddly. I like the contrast between black and white and that’s why I used those colours in today’s nail art. Have you ever tried nail art with a napkin? If you have, what did you think of it? I’m not completely satisfied with the result, I think I have to continue my search for a better motive on napkins I think.

Application: One coat with Essie Grow Stronger, two coats with Nina Ultra Pro Nail Polish French White. Two coats with SV.

Formula: A slightly thicker consistency, but very easy to polish with it and it covers well with two coats. Good brush.