Makeup är ett roligt ämne tror jag vi är många som tycker eller vad säger ni? Att hänge sig åt färg och form är härligt och man får använda sig åt sin fantasi och se hur man kan forma sitt ansikte med hjälp av makeup. Det som kan vara den mindre roliga biten med makeup är rengöring av sina makeupborstar. Eller så är det för mig i alla fall. Jag behöver verkligen bli bättre på det området. Så för att peppa mig själv och kanske även dig så får vi läsa ett inlägg om hur vi på ett bra och smidigt sätt ska rengöra våra makeupborstar.

Jag skrev för ett tag sedan om makeup och dess hållbarhet. Nu väljer man såklart själv hur länge man vill behålla sina makeupprodukter, det var mer en vägledning till hur länge man kan ha sina makeupprodukter fräscha. Men det man kan göra för att förlänga hållbarheten på sin makeup är nämligen att rengöra sina makeupborstar. Hur ofta ska man göra det då undrar du kanske? Ja frågar man proffsen så säger de 1 gång/veckan. Men det tycker jag är för ofta om man inte sminkar sig oerhört mycket. Men varannan vecka eller 1 gång/månaden tycker jag låter bättre och något som jag skulle kunna få att funka. Men som sagt, det spelar stor roll hur mycket du använder dina borstar.

Varför ska man tvätta sina borstar? Jo för att de drar åt sig damm, smuts och bakterier. Det är inte så fräscht att ha dem i sitt rena ansikte sedan. Det är något man inte vill tänka på eftersom det inte syns på borstarna alltid. Jag ska bättra mig, för det känns fräscht att använda sig av rena borstar.

I think many of us thinks that makeup is a fun subject or what do you say? To indulge in colour and shape is great and you’ll get to use your imagination and see how you can form your face with help of makeup. The slightly less fun thing with makeup is cleaning your makeup brushes. Or so it is for me anyway. I really need to shapen up in that area. So to give myself a kick in the butt and maybe yours too, we’ll get to read about a post on how we can clean our  makeup brushes in a smooth and good way.

A while ago I wrote about makeup and their sustainability. Of course you choose how long you want to keep your makeup products, it was more of a guidance to how long you can have your makeup products fresh. But you can prolong the sustainability on makeup by cleaning makeup brushes. Then you might wonder how often should I do that? Well if you ask the professionals, they say once a week. But I think that’s too often for me because I don’t wear makeup that often. But every other week or once a month sounds better to me and that is something that could work for me. But as I said, it depends on how often you use your makeup brushes.

Why should one clean makeup brushes? Well because they tend to attract dust, dirt and bacterias. It’s not so fresh to have them in your clean face. It’s something that you don’t want to think about because it isn’t always visible on the brushes. I’m going to do better now, it feels fresh to use clean brushes.

Man kan tvätta sina borstar på två olika sätt, en snabbtvätt genom att använda en spray rengöring som jag skrev om att jag köpte igår. Då sprayar du lätt på borsten och torkar sedan av den med ett papper eller servett. Upprepar vid behov. Eller så kan du använda dig av den mer noggrannare rengöringen. Ett bra tips är att göra storrengöringen nån gång i månaden och sen snabbrengöringen däremellan. Så har jag tänkt mig att jag kan göra så länge jag inte sminkar mig så ofta.

Jag kommer demonstrera med hjälp av bilder hur man kan gå tillväga, ska tillägga att det är inte mina egna bilder. De kommer från Channel4.com.

You can wash your brushes in two different ways, one quick wash by using a spray cleaner as I wrote about yesterday. Then you  spray on the brush and then wipes it off with a paper or napkin. Repeat if needed. Or you can use the more neat cleaning. A god tip is to do the more big cleaning once a month and then a quick wash there in between. I think I’ll do that way, because I don’t wear makeup that often.

I’ll demonstrate with help of pictures how you could do, I’ll add that this isn’t my own pictures. They comes from Channel4.com.

cleaning1

Steg 1: Blöt borsten, och häll sedan lite schampoo i handflatan, vira runt försiktigt.

Steg 2: Skölj sedan ur ordentligt. Upprepa med schampoo om det behövs och skölj ur tills du ser att den är helt ren. Du kan även använda balsam till dina borstar för att få de riktigt mjuka och fina. Skölj ur igen i så fall. Se till att hålla borsten som på bilden, nedåt med stråna, för man ska undvika att få vatten in i skaftet då det kan lösa upp limmet och då tappar den strån och kan gå sönder.

Step 1: Add water to the brush, only on the straws. Pour some shampoo in the palm, swirl around carefully.

Step 2: Rinse carefully. Repeat with shampoo if needed and rinse til you can see that it’s completely clean. You can also use conditioner for your brushes to get them soft and nice. Rinse after if you do that. Make sure to hold the brush as on the picture, the straws down, to avoid getting water in the  ferrule because it can losen up the glue and then it will lose straws and can break.

cleaning2

Steg 3: Pressa försiktigt ut överflödigt vatten från borsten. Du kan ta hjälp av en handduk.

Steg 4: Lägg den sedan på en slät yta på en handduk och låt självtorka. Forma stråna på borsten raka. Det är viktigt att den får ligga plant så inget vatten kan rinna ned i skaftet.  Nu har du en ren och fräsch borste! :-)

Step 3: Press gently out all of the excess water from the brush. You can use a towel if needed.

Step 4: Lay it down on a flat surface on a towel and let it dry. Reshape the straws on the brush. It’s important that it lays flat so no water can drain in the ferrule.  Now you got a clean and fresh brush! :-)