För ett tag sedan så såg jag en annons om att man kunde få anmäla sig till Sveriges största hårtest. Det är Silicea Original som håller i det. Jag som länge lidit av tunt hår kände att eftersom detta var gratis så var det ingen tvekan, klart jag skulle vara med. Jag anmälde mig och kom med. Det är upp till 600 tjejer och killar som är med i detta och man får två månaders förbrukning av dessa kapslar. De ska även vara bra för hud och naglar och det är inte fel då mina naglar nyss gått av då jag fick göra ett uppehåll med mina vitaminer i några veckor och det märktes faktiskt på mina naglar, de började skiva sig och gå av, vilket är väldigt tråkigt då man vill swatcha nagellack. Så nu har jag precis börjat med min kur. Det kommer som sagt pågå i två månader. Jag kommer inte ta några andra vitaminer förutom järn som är ett måste för mig just nu.

A while ago I saw an ad that you could sign up for Sweden’s biggest hair try out. It’s Silicea Original that is the company that is responsible for it. I have suffered of thin hair for a long time now and when this was free I couldn’t hesitate, of course I should participate. I signed up for it and I was accepted. It’s up to 600 girls and boys that are in on this and you’ll get two months consumption of these capsules. They are also supposed to be good for the skin and nails too and that isn’t wrong because my nails has recently broke when I had to do a break with my vitamins for some weeks and that was actually noticeable on my nails, they started to chip and broke, which is very boring when one want’s to swatch nail polishes. So now I have started with my cure. It will last for two months. I’m not going to use any other vitamins except iron, that I really must take now.

Silicea har funnits på den svenska marknaden i över 20 år. De innehåller mineraliskt kisel, vitaminer och mineraler, så som zink, mangan, selen och biotin. Man ska ta en kapsel om dagen och dessa ämnen ska bidra till att man ska behålla en normal tillväxt av hår och naglar. Mangan bidrar till att bindväven bildas på ett bra sätt och skyddar cellerna. Biotin bidrar till att upprätthålla tillväxten för naglar och hår.
Hår och naglar växer inte snabbt, det tar tid. Ett hårstrå som är friskt växer ca 0,3 mm/dygn och en frisk nagel växer ca 0,1 mm/dygn. För att Silicea ska ge resultat på hår, hud och naglar så rekommenderas en kur på minst 2 månader, gärna längre. 
Silicea has been on the swedish market for over 20 years. They contains mineral silicon, vitamines and minerals, as zink, manganese, selenium and biotin. You are supposed to take one capsule a day and these substances will contribute to that you can keep a normal growth of hair and nails. Mangan contributes to that the connective tissue forms in a good way and protects the cells. Biotin contributes to maintain the growth for nails and hair.
Hair and nails doesn’t grow so fast, it takes time. A hair that is healthy grows about 0,3 mm/24 hours and a healthy nail grows about 0,1 mm/24 hours. If you want Silicea to give a result on your hair, skin and nails you are recommended to use it for at least 2 month, preferably longer.

Jag kommer att få svara på frågor om produkten, de är måna om att deras kunder är nöjda så med jämna mellanrum så gör de undersökningar, nu ville de ta det ett steg längre och därför utformade de Sveriges största hårtest. Jag ser fram emot det här och hoppas såklart på att det ska ge något, men jag tänker vara ärlig i de frågor jag kommer att få svara på. Jag får utvärdera resultaten efter 4 veckor och 8 veckor. Så jag kommer hålla er kära läsare uppdaterade på hur det går. Är det någon av er som har provat detta förut? I så fall, vad tyckte ni?
I’ll be answering some questions about the product, they are keen on keeping their customers satisfied so every so often they’ll do investigations, now they wanted to take it one step further and formed Sweden’s Biggest Hair Try-Out. I’m looking forward to this and of course I’m hoping this will give me something, but I’m going to be honest in the questions I’ll be answering. I’ll get to evaluate the results after 4 weeks and 8 weeks. So I’m going to keep you updated my dear readers of how it goes. Is it anyone of you that has tried this before? If so, what did you think?