Vem älskar inte en god doft? En doft som man känner sig ett med och som man själv kan njuta av, och kan även andra uppskatta doften så känns det som en hit. Jag har haft några favoritparfymer genom åren, ofta så använder jag en parfym under några år tills jag tröttnat på den och sen så börjar jag leta efter en ny doft som luktar gott och som känns som “jag”. Det är viktigt, och jag vill såklart testa doften och bära den några timmar för att se om den håller måttet. 

One of my favourites – Burberry The Beat EdP

Jag brukar oftast köpa parfym och inte Eau de Cologne, eller Eau de Toilette. Vad är skillnaden mellan dessa tre kan man undra? Jo Eau de Cologne är den som är mest “lätt”, “flyktig”, Eau de Toilette är något kraftigare medan Eau de Parfume är mer dryg och hållbar. Så jag känner att det kan löna sig att ibland lägga ned en något större summa för att få en doft som stannar kvar på huden och inte försvinner för fort. Däremot så kan en EdT passa bra under dagtid tycker jag. Mitt senaste inköp av parfym var faktiskt en EdT och den bär jag ofta till vardags. Till helg och festligare tillfällen bär jag min EdP.
Hur gör ni när ni väljer parfym? Chansar ni och kör på ett märke ni gillar bara? Går ni ut i butik och provar först? Var köper ni er parfym?

När man köper parfym så kan man tänka på några saker, en parfym luktar aldrig aldrig lika på två personer, så du kan inte gå på det som doftar gott på din väninna t.ex. Sedan ska du inte spraya på dig en parfym i en butik, lukta på den och sen köpa den, utan vänta några timmar så den får dunsta och blandas med din kroppskemi, sedan kan du avgöra om det är rätt parfym för dig.
Det man också kan tänka på när man använder parfym är att man kan ha en lättare parfym under dagtid och en lite tyngre till kvällar, och festligare tillfällen. Så du kan t.ex. ha en EdT eller EdC under dagen och en EdP till kvällen och vid speciella tillfällen. Bra mix tycker jag själv. 
Det man ska tänka på när man sprayar på sig parfym är att man ska spraya på pulspunkterna där kroppen blir varm fortast, det är hals, handleder och knäveck. Sedan ska man låta doften få “jobba” ensam så att säga, ha inte någon stark doftande deodorant eller starkt doftande schampo tillsammans med parfymen t.ex. Det du kan göra är istället att spraya lite lätt i håret så sprider det en härlig doft på ett naturligt sätt.
Ett annat tips är att låta parfymen stå på en mörk och ganska sval plats, för om parfymen står för varmt så kan parfymens doft förändras. Jag förvarar min parfym i badrumsskåpet. 
Om du vill läsa mer om parfym och vad man ska tänka på, samt de olika doftfamiljerna som är viktiga i en parfym så gå in på Parelle.se där de har en väldigt bra doftskola som är indelad i två delar. Finns mycket att lära sig där som är bra när man ska shoppa en ny parfym, oavsett om du gör det online eller i en butik. 
Who doesn’t love a good perfume? A fragrance that you feel like yourself with and that you can enjoy , and if other can enjoy it too, it really feels like a hit. I’ve had a few favourite perfums through the years, I often use a perfume for a few years until I get tired of it and then I start to look for a new fragrance that smells good and feels like “me”. It’s important, and of course I want to try the fragrance and have it on me for a few hours to see if it’s something for me.

I usually buy perfume and not Eau de Cologne, or Eau de Toilette. What’s the difference between these, you may wonder? Well Eau de Cologne is the one that’s most “light” and “evanescent”, Eau de Toilette is slightly “heavier” while Eau de Perfume is the heaviest and most sustainable. So I do feel that it’s better to buy a perfume that stays on my skin and don’t disappear to quickly. But on the other hand an EdT can be better to wear daytime I think. My latest purchase of perfume was in fact an EdT and I often wear that daytime. For the weekend and for more festive occasions I wear EdP.
How do you do when you pick your perfume? Do you just take a chance and buy a brand that you know that you like? Do you visit a store or do you buy online? Where do you buy your perfume?

When you buy perfume it’s good to think about some things, a perfume doesn’t smell the same on you as it does on your friend for example. Then you shouldn’t spray perfume on you in a store and then buy it, let it sink in for a while, a few hours, then you can determine if it’s a fragrance for you.
You can also think about wearing a lighter perfume at daytime and a slightly heavier at nighttime and for special occasions. So you can wear an EdT or EdC at daytime and an EdP for the nighttime. A great mix I think.

You should also think about where you spray the perfume on you, it’s good to spray it on the pulse points where your body get’s warm quickest, it’s on the neck, wrists and popliteus. Then you should let the fragrance “work” for itself, don’t wear a too strong deodorant or a too strong scented shampoo together with the perfume. You can spray some perfume in your hair instead, it will leave a great fragrance in a more natural way. Another tips is to let your perfume stand in a cool and dark place, beacuse if the perfume gets too hot, the fragrance can change. I have my perfume in the bathroom cabinet.
If you want to read more about perfume and what you should think about, and the different fragrance families that are important in a perfume you can visit Parelle.se, where they got a good fragrance school that are split in two parts. There’s a lot too read about there.