Temat för Nail Art Sunday är Union Jack, alltså den brittiska flaggan. Jag började med att googla runt och söka på nail art som rörde Union Jack, jag hittade en hel del och beslöt mig för att köra och vara med. Vill ni se mer brittiska flaggor så gå in hos LeLack efter ni kikat färdigt här. Jag valde att göra en accentnagel med Union Jack och de övriga gjorde jag tvåfärgade prickar på. Jag använde hela tiden färgerna blått, vit och rött som finns i brittiska flaggan. Skulle ni vilja att jag gör en tutorial på den här nail arten? Säg till i så fall. 


Applicering: Ett lager med Essie Grow Stronger, två lager med China Glaze Frostbite, målade med en nail art pensel strecken i vitt med China Glaze White On White, och även de röda strecken med en nail art pensel med China Glaze Hey Sailor. Jag använde mig av mina dotting tools för att göra prickarna, och använde mig av samma lack även då. Ett lager med SV.
Formula: Bra konsistens på alla tre lacken, men White On White och Hey Sailor kändes något tunnare än Frostbite. Bra penslar, även om jag bara använde mig av Frostbite’s pensel när jag lackade naglarna, det andra gjordes med nail art penslar och dotting tools.

The theme for Nail Art Sunday is Union Jack, namely the Brittish flag. I started to google and search for nail art that had to do with Union Jack, I found quite much and I decided to go for it and take part of it. If you’d like to see more Brittish flags, then jump over to LeLack after you’ve checked this out first. I chose to do an accent nail with Union Jack and the other nails I did two coloured dots on. I used the colours blue, white and red all the time because they’re are in the Brittish flag. Would you like to see a tutorial on this nail art? Please let me know.

Application: One coat with Essie Grow Stronger, two coats with China Glaze Frostbite, painted with a nail art brush the lines in white with China Glaze White On White, and the red lines with a nail art brush with China Glaze Hey Sailor. I used my dotting tools to do the dots, and I used the same polishes even then. One coat with SV.
Formula: Good consistency on all three polishes, but White On White and Hey Sailor felt a bit more thin than Frostbite. Good brushes, though I only used Frostbite’s brush when I polished my nails, the other ones I used nail art brushes and dotting tools for.