Igår var det en väldigt speciell dag för mig och min make. Vi gifte oss nämligen för ett år sedan, den 20 april i Ludvika Stadshus. Ett väldigt litet bröllop, men ändå väldigt vackert. Det var jag, då blivande maken, min bonusdotter som var tärna, vigselförrättaren och två vittnen från stadshuset. Enkelt men fint och efter det så åkte jag och maken till vårt favorithotell. 
Den här helgen är vi i Stockholm och firar vår första bröllopsdag, vi ska på en rockmusikal som heter Rock Of Ages och sen unna oss en hotellövernattning och god restaurangmat. Jag är så glad för att maken hittade mig på Mötesplatsen den där dagen i slutet av augusti 2005 och att vi har klarat av alla hinder och stopp utmed vägen, äntligen är vi där vi alltid velat vara och jag älskar dig Tomas, mer idag än nånsin kan jag ärligt säga. ♥
Det är Nail Art Sunday hos LeLack idag, så det här är mitt bidrag till det. Till denna rockmusikal ville jag göra en lite rockig tuff manikyr, ska ha på mig ganska tuffa kläder så jag ville att det skulle matcha kläderna. Det fick bli en repris på min funky french för några veckor sedan, men en något tuffare version. Jag använde mig av striping tape och valde också att göra en accentnagel. Accentnagel  är för dem som inte vet, en nagel som du gör en annorlunda design på än de andra, en accent, något som sticker ut något.

Applicering: Ett lager med Essie Grow Stronger, två lager med A- England Camelot på alla naglar utom ringfingret, två lager med GOSH 555 Silver på ringfingret. Ett lager med Seche Vite på alla. Sedan la jag på striping tape i det mönster jag ville ha, och även en vanlig tejpbit som täckte tipparna. Målade ett lager med China Glaze Matte Magic på alla naglar utom ringfingret, där målade jag ett lager med Camelot. Ett lager med SV över ringfingret. Där det behövdes drog jag lite med pensel från SV på de tippar som behövde lite extra.

Formula: Suverän konsistens på Camelot, det täcker på ett lager, men jag tog två ändå. Väldigt bra pensel och underbart att lacka med. GOSH 555 Silver var något tunnare i konsistensen, men täcker ganska bra och var bra att lacka med och penseln var väldigt bra.

Yesterday it was a very special day for me and my husband. We actually got married a year ago on 20 april in Ludvika City Hall. A very small wedding, but still very beautiful. It was me, the husband to be, my stepdaughter that was a bridesmaid, the wedding officiant and two witnesses from the City Hall. Simple but elegant and after that the husband and I left for a hotel weekend.

We are in Stockholm this weekend and are celebrating our first wedding day, we’re going to see a rock musical called Rock Of Ages and then treat ourselves some good restaurant food. I’m so glad that the husband found me on “Mötesplatsen” that day in the end of august 2005 and that we have conquered all obstacles and stops along the way, we are finally where we always wanted to be and I love you Tomas, more today than ever, I can honestly say. ♥

It’s Nail Art Sunday at LeLack today, so this is my contribution to that. For this rock musical I wanted to do a little tough rock manicure, I’m going to have pretty tough clothes so I wanted this to match my clothes. It was a rerun of my funky french that I did a couple of weeks ago, but in a slightly tougher version. I used striping tape and I also chose to do an accent nail. An accent nail for those who don’t know, is a nail that you do a different design on than the other ones, an accent, something that sticks out.

Application: One coat with Essie Grow Stronger, two coats with A- England Camelot on all the nails except the ring finger, two coats with GOSH 555 Silver on the ring finger. One coat with Seche Vite on all of them. Then I applied striping tape in the pattern I chose, and also a regular tape that covered the tips. Painted one coat with China Glaze Matte Magic on all of the nails except the ringfinger, there I painted one coat with Camelot. One coat with SV over the ring finger. Where it was needed I draw with the brush from SV on the tips that needed some extra.
Formula: Great consistency on Camelot, it was opaque in one coat, but I still applied two. Very good brush and wonderful to polish with. GOSH 555 Silver was slightly thinner in the consistency, but still it covers pretty good and was good to polish with and the brush is also very good.