Söndag och Nail Art Sunday hos LeLack. Ibland är det väldigt kul att leka med olika finisher. Speciellt sedan jag köpte det matta topplacket Matte Magic från China Glaze. Den manikyr ni får se idag har jag sett flera olika versioner av och det är så otroligt snyggt. Jag kommer säkerligen vilja göra flera andra versioner, jag blev väldigt nöjd med det här. Den här manikyren kallas ofta för Funky French, det kommer av att man gör en annorlunda tolkning av fransk manikyr, där man oftast målar tipparna vita. Jag valde en ljusare färg först, men tyckte inte att det blev lika snyggt som det jag landade på till slut. Nu är jag fullt medveten om att det är sol ute och våren är på ingång. Jag valde att göra detta i svart ändå, för det blir snyggast då tycker jag. Hoppas ni inte är alltför säsongsbundna med färger på nagellack, jag är inte det. Kan använda alla färger året runt, spelar ingen roll för mig. Nu lite till hur jag gjorde:
Applicering: Ett lager med Essie Grow Stronger, två lager med IsaDora Gothic Black, ett lager med Seche Vite, lade en tejpbit som täckte så pass mycket av tippen som jag ville ha blank. Sedan målade jag ett lager med China Glaze Matte Magic över, drog bort tejpbiten. Man kan självklart göra tvärtom, men eftersom jag vet att Matte Magic inte torkar lika fort och bra som SV, så valde jag att göra på det här sättet. Det gick bra och det lilla som inte blev bra gick lätt att rätta till efteråt.
Formula: Konsistensen på Gothic Black är väldigt bra, jag har tidigare haft i Seche Restore som är en förtunning som man kan ha i lack som tjocknat. Det fungerar utmärkt och du slipper slänga många lack på det viset, de blir som nya igen. Denna gång fungerade det bättre med Matte Magic, jag tog ett tunnare lager. Bra pensel på båda lacken.

Vad tycker ni om en sån här Funky French manikyr? Vilken annan färg tycker ni skulle vara snyggt till en liknande manikyr?

Sunday and Nail Art Sunday at LeLack. Sometimes it’s really fun to play with different finishes. Especially since I bought the matte top coat Matte Magic from China Glaze. I’ve seen many different versions of the manicure you’ll get to see today and it’s so pretty. I’m sure I’ll do plenty other versions, I was really satisfied with this one. This kind of manicure is often called Funky French, it comes out of one doing a different version of french manicure, where you often paint the tip white. First I chose a lighter colour, but that wasn’t so pretty as the one that I finally chose. I’m full aware of that it’s sunny outside and the spring is on it’s way. I chose to do this in black anyway, because it’s the most prettiest then I think. I hope that you’re not too seasonal when it comes to colours on nail polish, I’m not. I can use all colours all year round, it doesn’t matter to me. Now to how I did this:
Application: One coat with Essie Grow Stronger, two coats with IsaDora Gothic Black, one coat with Seche Vite, applied a tape piece that covered as much of the tip as I wanted to be shiny. Then I applied a coat with China Glaze Matte Magic over, pulled the tape away. Of course you can do the opposite way, but since I know that Matte Magic doesn’t dry as fast and good as SV, I chose to do this way. It went well and the tiny bit that wasn’t well, I corrected it easily afterwards.
Formula: The consistency on Gothic Black is very good, I’ve poured some Seche Restore in it, it’s a thinner that you can add to polishes that has thicken. It works really well and you don’t have to throw away polishes, they’ll become new again. This time it worked better with Matte Magic, I applied a thinner coat. Good brushes on both polishes.

What do you think of a Funky French manicure? Which other colour do you think would look good to a similiar manicure?