På onsdag den 1 maj mellan kl. 10-14 så kommer Colour it vara nedstängd på grund av att vi kommer flytta bloggen från Blogger/Blogspot till en egen WordPress-sajt på www.one.com.

Detta gör att Ann-Sofie kommer kunna använda alla fördelar som finns med en egen WordPress-installation såsom olika tillägg, teman m.m.

This Wednesday 1st of May between 10:00 and 14:00 CET Colour it will be closed due to a move from Blogger/Blogspot to an own WordPress-site at www.one.com.

This will give Ann-Sofie all the benefits of a selfmanaged WordPress-installation as different plugins, themes etc.

Best regards Tomas aka the husband aka The Computer Nerd