Jag har fått några frågor från vänner om varför man ska använda bas- och topplack, så jag tänkte faktiskt ta upp det i detta inlägg. När jag började måla med nagellack för alldeles för många år sen, vill nog inte ens tänka på hur många år sen det är, så målade jag enbart med vanligt färgat nagellack. Nu har jag lärt mig så mycket mer och vill dela med mig av det jag lärt mig. Många av mina läsare vet detta redan, men inte alla och därför vill jag ta upp detta idag. Detta är två produkter jag tycker att du ska införskaffa om du målar dina naglar, dels för att du underlättar manikyren men får också manikyren att blir mer hållbar.
Jag börjar med basen, alltså baslack, varför ska man använda baslack? Först och främst så har baslacket två uppgifter:
 • Skyddande mot missfärgningar
 • Får nagellacket att sitta så länge som möjligt
Men vissa baslack kan även ha flera uppgifter, som:
 • Stärkande
 • Bättre fästyta för det färgade lacket
 • Ge näring
 • Hjälpa mot olika nagelrelaterade problem som, naglar som skivar sig, tunna naglar, naglar som går av m.m.
Jag har några olika baslack här hemma, man får ibland prova sig fram till något man trivs med och som fungerar bra för ens egna naglar. De jag har hemma nu är: O.P.I Base Coat, IsaDora Clear, Essie Nourish Me, Maybelline Crystal Clear, IsaDora Clear Nail Gel 6 in 1 och Essie Grow Stronger. 
I’ve got some questions from friends why you should use base- and top coat, so I thought I’d address it in this post. When I started to paint with nail polish for a lot of years ago, I don’t want to think about how many years ago it is, I only painted with a coloured nail polish. Now I’ve learned so much more and I want to share this with you. A lot of my readers already knows this, but not everyone and that is why I want to write about it. This is two products that I think you should buy if you polish your nails, partly because it will facilitates your manicure and makes it more lasting.
I’ll start with the base, that’s base coat, why should one use base coat? First and foremost, the base coat has two functions:
 • Protecting against discoloration
 • Makes the nail polish last longer
But some base coats can also have other functions, like:
 • Strengthening
 • Better attachment surface for the coloured polish
 • Nourishing
 • Help with different nail related problems like, peeling nails, thin nails and nails that break etcetera.
I have a few base coats here at home, sometimes you have to try some before you find one that you like and works great for your nails. The ones I’ve got is: O.P.I Base Coat, IsaDora Clear, Essie Nourish Me, Maybelline Crystal Clear, IsaDora Clear Nail Gel 6 in 1 and Essie Grow Stronger.

Den andra produkten som det är bra att ha i sin ägo är ett topplack. Du hittar bas/topplack hos alla märken och det är inte alltid lätt att hitta sin favorit. Det är bara att prova sig fram. Jag har inte så många topplack eftersom jag har en favorit. De jag har hemma är: IsaDora Clear Nail Gel 6 in 1 (multiprodukt), IsaDora Clear (fungerar både som bas/topplack), Maybelline Crystal Clear (fungerar som både bas/topplack), nyinköpt China Glaze Matte Magic (matt topplack) och sedan min favorit Seche Vite Dry Fast Top Coat. När du har applicerat baslack samt det färgade lacket så ska du alltså sedan avsluta manikyren med ett topplack. Behövs det verkligen kan man fråga sig? Nej det är inget måste, men läs lite mer så får du se om du kanske ändrar dig. Några fler bra topplack är: Poshé Super Fast Drying Top Coat, China Glaze Fast Forward Top Coat och A-England The Shield. Ett topplack har flera egenskaper, det:
 • gör att det färgade lacket torkar fortare
 • blir mer hållbart
 • gör att det färgade lacket inte färgar av sig om du stöter i saker och ting
 • ger en glansig yta
 • fungerar som en skyddande barriär
 • gör att det färgade lacket inte bleknar
The other product that it’s good to own is a top coat. You can find base/top coat with every brand and it’s not always easy to find your favourite. It’s just about trial and error. I don’t have so many top coats beacuse I already found my favourite. The ones that I own is: IsaDora Clear Nail Gel 6 in 1 (multi product), IsaDora Clear (works as both bas/top coat), Maybelline Crystal Clear (works as both base/top coat) newly bought China Glaze Matte Magic (matte top coat) and then my favourite Seche Vite Dry Fast Top Coat. When you have applied base coat and then the coloured polish, it’s time to finish the manicure with a top coat. Do you really need that one can ask? No, it’s not a must, but read some more and then see if you’ll change your mind. Some more ggreat top coats is: Poshé Super Fast Drying Top Coat, China Glaze Fast Forward Top Coat and A-England The Shield. A top coat has several qualities, it:
 • makes the coloured polish dry faster
 • makes it more lasting
 • makes the coloured polish NOT to rub off if you bump into things
 • gives a shiny gloss
 • works as a protecting barrier
 • makes the coloured polish not to fade
Så nästa gång du ska handla nagellack, se till att också köpa ett bra baslack och topplack. Det mår dina naglar bättre av och dina manikyrer håller sig finare en mycket längre tid. 
So next time you are going to buy nail polish, make sure to alos buy a good base coat and top coat. Your nails will do so much better and your manicures will stay pretty so much longer.