Slutet av veckan och vi får fira det med en holofredag hos Kerstin på Skimmerskuggan igen. Jag vann ett holopaket hos Elin på Nailmanic och idag visar jag upp ett av de, nämligen den silvriga Worth The Risque. Det är en fin silvergrå som kom med Color Club’s Spring 2009 Collection Femme Fatale. Jag kan inte säga att jag slås av vackra regnbågar och det är synd, jag såg till att grunda bra, men det ville inte hjälpa, man behöver nog en del solljus för att få fram en härlig holoeffekt. Så ni får hålla tillgodo med en del blixtbilder idag. Men detta hololack kan nog räknas till en scattered holo, och om jag har lärt mig rätt så är holoeffekten då mer oregelbunden till skillnad från ett linjärt hololack. Läs gärna mer om olika typer av nagellack hos Cactus.
Applicering: Jag ville undvika att hololacket skulle fastna i nageln så först lackade jag ett lager med IsaDora Clear Nail Gel 6 in 1, sedan ett lager med Nfu Oh Aqua Base, två lager med Color Club Worth The Risque. Inget topplack för jag ville försöka undvika att regnbågarna försvinner.
Formula: Bra konsistens på Worth The Risque, blir opakt på två lager. Bra pensel på CC.
Notera att det är sista dagen idag som ni kan rösta på namnförslag till Sminkan’s frankenlack. Om ni behöver en påminnelse om hur det ser ut, kika här

The end of the week and we’ll get to celebrate that with holo friday with Kerstin at Skimmerkuggan again. I won a holo package from Elin at Nailmanic and today I’m showing one of them, namely the silvery Worth The Risque. It’s a nice silvery gray that was launched with Color Club’s Spring 2009 Collection Femme Fatale. I can’t say that I’m blown away by beautiful rainbows and that’s too bad, becuase I’d make sure I prepared it well, but it wouldn’t help, you probably need a lot of sunlight to get a lovely holoeffect. So you will have to make do with flash pictures today. This type of holographic polish I think can classifies as a scattered holo, and if I’ve learned correctly, the holo effect is more irregular unlike the linear holos. Please read more of the different types of nail polish at Cactus
Application: I wanted to avoid the holo polish from getting stuck in the nail so first I applied a coat with IsaDora Clear Nail Gel 6 in 1, then a coat with Nfu Oh Aqua Base, two coats with Color Club Worth The Risque. No top coat because I wanted to avoid the dissapearance of the rainbows.
Formula: Good consistency on Wort The Risque, get’s opaque in two coats. Good brush on CC.

Notice that this is the last day to vote for name suggestions on Sminkan’s franken polish. If you need a reminder on how it looks, check here.