För ett tag sedan så berättade jag för er att jag hade fått problem med ökad svettning pga medicinering. Jag hade svårt att hitta någon riktigt bra lösning på det problemet. Inget jag testade höll vad de lovade, och det var väldigt jobbigt då jag inte haft de problemen sedan jag var tonåring. Jag köpte mig då en ny antiperspirant deodorant från Rexona. Den är dermatoligiskt testad och det känns alltid tryggt. Den har en krämformula och en patenterad teknologi som tillverkaren kallar Trisolid och som aktiveras av kroppsvärme. För bästa resultat ska man ta på det på kvällen, därför att Trisolid-formulan ger bäst skydd medan man sover. Det har jag inte gjort faktiskt, men ändå måste jag säga att jag är väldigt nöjd med den här, den håller faktiskt vad den lovar. Jag känner att jag fortfarande luktar gott på kvällen och det gjorde jag inte förut. Det enda negativa med den är att den kostar 99 kr, vilket jag tycker är lite för mycket för en antiperspirant deo. Men eftersom den fungerar så bra så kommer jag absolut att fortsätta köpa den.
Jag skulle egentligen vilja ge den en 5:a, men den får en 4:a, enbart för det höga priset.

Pris: 99 kr hos Kicks.
Mitt betyg: 4 av 5 Polly.

A while ago I told you about my problem with increased sweating due to medication. I had a hard problem finding a good solution to this problem. Nothing I tested was good enough, and it was very hard becuase I haven’t got those problem since I was a teenager. I bought myself a new antiperspirant deodorant from Rexona. It’s dermatologically tested and that feels safe. It has a cream formula and a patented technology that the manufacturer calls Trisolid and that activates by the body heat. For best result you should apply it at night, because the Trisolid formula gives the best protection while you sleep. I haven’t done that actually, but I must say that I’m really pleased with this one, it actually keeps its promises. I can feel that I still smeels good in the evening and I didn’t do that before. The only negative thing with this is that it costs SEK 99, which I think is a little too much for an antiperspirant deodorant. But because it works so well I’m still going to buy it.
I actually would like to give it a 5, but it gets a 4 entirely for the high price.

Price: SEK 99 at Kicks.
My grade: 4 of 5 Polly’s.