Det är roligt med söndagar för då är det dags för NailArt Sunday hos Lelack och denna gång är det fritt tema, vilket passar mig bra eftersom jag kände att jag ville testa på att använda mig av mina striping tapes. Jag bestämde mig ganska snabbt för vilka färger och hur jag ville göra det, jag ville börja med något enkelt, inte starta med något som är för avancerat. Nu fick jag hålla på ett tag, det var inte så enkelt som jag trodde. Jag valde Zoya Ziv under från gårdagen, hade inget topplack på eftersom jag trodde att det inte behövdes, jag lät det bara torka, sedan lade jag på tejpen och målade ett lager och drog av tejpen, men då drogs även Ziv med av tejpen. Till slut förstod jag att jag var tvungen att ha ett lager med Seche Vite, och då gick det bättre. Men det blev inte så snyggt och perfekt som jag ville ha det. Men, men det är första gången, så det är bara att ligga i och träna. Det är lite pyssligt att hålla på med tejpen, men det var roligt att se resultatet. Jag ville ha linjerna på olika sätt, det blev lite omväxling. Jag tyckte jag hade städat upp bra, men när jag såg bilderna så såg jag att så inte var fallet. Men ni får försöka bortse från det. Vad tycker ni om färgerna och linjerna? Har ni provat striping tape i en nail art? Vad tyckte ni om det?
Applicering: Ett lager med Essie Nourish Me, två lager med Zoya Ziv, ett lager med SV, ett lager med Color Club Black-ish och sedan ännu ett lager med Seche Vite.
Formula: Zoya Ziv har en underbar konsistens, även CC Blach-ish. Men jag såg på korten att det hade behövts ett lager till med CC Black-ish, men det blir lite svårt då man ska dra bort tejpen med en gång. Man kan nog behöva ett lack som blir opakt på ett lager. Penseln hos både Zoya och CC är väldigt bra.

It’s fun with Sundays because then it’s time for NailArt Sunday at Lelack and this time it’s a free theme, which suits me fine beacuse I felt that I wanted to try and use my striping tapes. I decided pretty quickly which colours to use and how I wanted to do it, I wanted to start with something simple, not start with anything complicated. Now I had to keep up with it for a while, it wasn’t as easy as I first thought, I chose Zoya Ziv as a base from yesterday. I didn’t use any top coat beacuse I thought that it wasn’t needed, I just let it dry, and then applied the tape and polished a coat and pulled off the tape, but then even Ziv was pulled away with the tape. At last I understood that I had to apply a coat with Seche Vite, and then it went better. But it wasn’t as nice and perfect as I wanted it to be. But it was my first time with this so I just have to excercise at this a bit more. It’s a bit tricky to handle the tape, but it was fun to see result. I wanted the lines in different ways, so it was variety. I thought at first that I had cleaned up pretty good, but when I saw the pictures I saw that it wasn’t so. So please, try to avoid my mess. What do you think about the colours and the lines? Have any of you tried striping tape in a nail art? What did you think about it?
Application: One coat with Essie Nourish Me, two coats with Zoya Ziv, one coat with SV, one coat with Color Club Black-ish and then another coat with Seche Vite.
Formula: Zoya Ziv has a wonderful consistency, and CC Black-ish also. But when I saw the picture I realized that it would have been better with one more coat of CC Black-ish, but it’s a bit hard when you’re supposed to pull off the tape at once. I think you should use a polish that goes opaque in one coat. The brush at both Zoya and CC are very good.