I den ljuvliga skaran av nagellacksnördar så roar vi oss med att ha olika teman på olika dagar. Mrs Data har startat Blå Måndag, och Skimmerskuggan har startat Holofredag och LeLack har Nail Art Sunday. Jag har än så länge bara varit med en gång på Skimmerskuggans holofredag. Men idag är jag med på LeLack’s nail art sunday. Temat för den här söndagen är löften. Jag fick faktiskt fundera på vad jag kunde få ut på mina naglar som speglade mina löften. Jag körde på vad många tycker är ganska klassiskt nyårslöfte, och visst är det så. Jag har nämligen valt att visa mitt löfte att jag vill gå ner i vikt. Jag har under många år kämpat med min övervikt och gått ned i vikt, men senare gått upp allt igen, så har jag hållit på länge. Nu har jag stått ganska stilla ett tag, men jag har ändå en massa kilo att gå ned, så därför har jag valt det. De som har viktproblem tror jag kan förstå mig. Det är en daglig kamp och jag har just nu väldigt dålig karaktär, men både maken och jag behöver en nystart och ska därför börja satsa från den 14:e januari igen. Nu känns det riktigt bra och jag vet att vi kan gå ned i vikt, det svåraste är att hålla det.
Jag ska säga det att jag är fullt medveten om att det ser ut som ett barn har skrivit texten, men jag struntar i det och visar det som det är. Jag har insett att jag måste köpa mig riktiga penslar att måla med om jag ska syssla med nailart. Så ni får stå ut med den kladdiga texten….det ska stå “KILO” för de som inte kan se vad som står, jag vill visa på de kilon som ska försvinna. På högerhanden blev det enkla diagonala ränder, samt på vänstra tummen.
Jag har använt Nubar Espresso och skrev sedan texten med Zoya Ziv.

In the lovely crowd of nail polish nerds we like to entertain ourselves with different themes on certain days. Mrs Data has started Blue Monday, and Skimmerskuggan has started holographic friday and LeLack has Nail Art Sunday. I have only been a part of Skimmerskuggan’s holgraphic friday once. But today I’m in on LeLack’s nail art sunday. The theme for this sunday is promises. I actually had to think about  what I could get on my nails that would reflect my promises. I took what many think is a classic new year’s resolution, and sure it’s like that. I have chose to reflect my promise to loose weight. During many years I have been struggling with my overweight and lost weight and then later on gained it again, and this has been going on for a long time. Now my weight has been standing quite still, but I have a lot of pounds to loose, so that is my promise. They who got weight problems can understand me. It’s a daily struggle and right now my charachter is weak, but both my husband and I need a fresh start and we’re going to start our weight loss on january 14th again. Now it feels really good and I know we can lose weight the hardest thing is to keep it.
I will say that I’m fully aware that it seems like a child has written the text, but I don’t care, I’ll show it like it is. I have realised that I has to buy really good brushes to paint with if I’m going to do nail art. So you have to endure the messy text…it says “POUNDS” (in swedish – KILO) for those who can’t read it, I want to show the pounds that will disappear. On the right hand I painted diagonal stripes, and on my left thumb.
I have used Nubar Espresso and wrote the text with Zoya Ziv.