Jag tänkte att jag skulle dela med mig hur mina nagelförlängningar ser ut för de som är intresserade. Det har idag gått exakt två veckor sedan jag gjorde det. Jag har drömt om att göra det och när jag fick presentkort på valfri behandling så blev det nagelförlängning. Johanna som är utbildad nagelteknolog gjorde det och jag är supernöjd med mina nya naglar. Jag har däremot beställt tid för uppfräschning och lagning nästa vecka på onsdag. Min högra långfinger nagel gick sönder, det blev en spricka på ena sidan så den blev svajig. Jag fick rådet av Johanna att med superlim limma ihop nageln så den höll tills jag kom till henne nästa vecka. Det fungerade. Annars är det enda jag har tänkt på, att använda gummihandskar när jag är längre tid i vatten och när jag städar. Jag fick även rådet av Johanna att med jämna mellanrum lacka med baslack på kanten av nageln för då stoppar man luft från att komma in och orsaka bubblor och sprickor. Jag måste säga att de har hållit bra under dessa två veckor. Två väldigt intensiva veckor, nämligen jul och nyår, och de klarade den påfrestningen. Jag var beredd på att de skulle gå sönder mer. Jag filade ner de lite idag, annars har jag inte gjort speciellt mycket med dem, förutom min vanliga nagelvårdsrutin, smörja med handkräm och nagelbandsolja. På korten så kommer ni se att gelen har åkt framåt, det blir så när nageln under växer. Det ska vi fixa på onsdag nästa vecka. Ni som är nyfikna på att testa på och bor i områden runt om Ludvika tycker jag ska passa på. Johanna kommer att vara hos Face It by Aneta varje onsdag framöver.

I thought I would share how my nailexstensions looks like for those who are interested. Now it has gone exactly two weeks since I did it. I have dreamt of doing this and when I got a gift voucher on an optional treatment, it was nailexstensions. Johanna that is an educated nail technologist did it and I’m so pleased with my new nails. I have, however ordered time for refreshing and repairing next week on wednesday. My right middle finger nail is broken, it was a crack on the side so it went wobbly. I got the advice from Johanna that with super glue, glue the nail together so it would last til I’ll get to her next week. It worked. Otherwise I’ve only been thinking about wearing my rubber gloves when I’m a longer time in the water and when I’m cleaning. I also got the advice from Johanna that every so often polish with a base coat on the edge of the nails, because then you’ll stop the air from coming in and causing bubbles and cracks. I must say that they have last really good these two weeks. Two very intensive weeks, namely Christmas and New Year’s, and they survivec that stress. I was prepared for them cracking more than they have. I used the nail buff to filing the nails down a bit today, otherwise I haven’t been doing so uch with them, except for my regular nail care routine, massaging with handcream and cuticle oil. On the pictures you’ll see that the gel has moving forward, it will be that way when my nail under is growing. We will fix that next week. You tha are curious to try this and lives in the area round Ludvika should do do it now. Johanna will be at Face It by Aneta every wednesday from now on.