Eftersom jag är förkyld och hängig så blir det ett inlägg som jag hade i min förra blogg, lite gamla nyheter för en del, men nya för en del andra. När jag började bli mer intresserad för nagellack och allt inom nagellacksvärlden så insåg jag snabbt att jag inte målade mina naglar så snyggt som man kan göra. Om man vill att nagellacket ska sitta snyggt och sitta kvar så länge som möjligt så ska man försöka tänka på HUR man målar på lacket på nageln. Jag fick hjälp av Karin på Nailmail.se som kan en hel del om det här. Hon skrev så här när jag frågade henne om hur man ska måla för att det ska bli snyggt och hållbart:

”Jag ser till att penseln inte är alltför flödig på första lagret och sedan sätter jag ner penseln någon liten mm från nagelbandet, sedan lackar jag försiktigt för att inte få på nagelbanden. Jag är stadig på handen, år av övning! Jag tar bara bort när jag verkligen kladdat alldeles för mycket. En del lack är väldigt rinniga och kladdar hur försiktig man än är, andra är bättre. Sedan är det ju inte bara snyggt såklart, utan ökar också hållbarheten. Genom att inte ha bas- nagellack eller topplack på nagelbandet skapas en jämnare yta som inte lika lätt får det att lossna från nagelbädden. Om det ligger över kanten är det lätt att det lossnar när huden rör på sig. Så försök att inte lacka över nagelbanden. Det ser ganska ovårdat och slarvigt ut tycker jag om man kladdar överallt. Likadant om naglarna är olika långa eller har en konstig form”.

Här nedanför ser ni en guide på hur ni ska göra, det är en steg för steg guide. För att se och läsa bättre kan ni klicka in på Lacquerized. Det är hon som gjort denna guide. Där ser ni texten och bilden bättre.

English: Since I am ill today, (I have a cold), it will be a blog post from my last blog, old news for a few, but news for others. When I started to be more interested in nailpolish and all in the nailpolish world, I realized that I didn’t polish my nails as pretty as one can do. If you want your nailpolish to look good and to last as long as possible on your nails you should think about HOW you paint the polish on your nails. I’ve got good help from Karin at Nailmail.se that knows a lot about these things. She wrote like this when I asked her  on how to paint tha nails for getting it pretty and sustainable:
“I see to, that the brush hasn’t too much polish on at the first layer and then I put the brush down a few mm from the cuticle, and then I polish carefully to not get it on the cuticles. I’m steady at my hand, years of practice! I just remove when I’ve smudged too much. Some polishes are very runny and smudge regardless your caution, and others are better. Then it’s just not because it’s pretty but it lasts longer also. By not having base-, nailpolish or topcoat on the cuticle it creates a more smoother surface and that makes it to not fall off from the matrix. If it comes over the edge it’s more likely to fall off when the skin moves. So try not to paint over the cuticles. It looks rather unpleasant and messy I think, if you smudge it all over. It is the same if the nails are at different lengths or if they have a strange form.”

At the picture above you can see a guide on how to do it, it’s a step by step guide. To see or read better you can click on and get in to Lacquerized. It’s she who has made this guide. There you can see the text and the picture better. 
This is a great picture on how it can look if you’re doing it right. Copyright: Karin at Vacker & Underbar